Norconsult Sogn og Fjordane søkjer miljørådgjevar

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 06. mars, 2023. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vil du bli med i eit av dei største miljøfaglege rådgjevarnettverka i landet?

Norconsult er den største rådgjevaren i Norge innanfor plan, arkitektur, landskap og samferdsel, og dekker alle fagområda som er naudsynte for utgreiing, planlegging og prosjektering av komplette anlegg, frå idé til realisering.

Norconsult Sogn og Fjordane har kontor i Førde, Flekke, Sogndal, Gaupne, Årdal, Sandane og på Nordfjordeid med omlag 70 medarbeidarar totalt. Vi utfører tenester innan samfunns- og arealplanlegging, veg- og trafikk, landskapsarkitektur, VA, elektro, VVS, landmåling, geoteknikk, ingeniørgeologi, miljø, industri/maskin, konstruksjon, bygg- og anlegg og prosjektadministrasjon.

Norconsult er leiande på miljøkompetanse i Norge og har over 100 personar som arbeider fast med ulike miljørelaterte problemstillingar innan fagområde som forureina grunn, miljøovervaking, marint miljø, hydrogeologi, miljøgeologi, miljøkjemi, miljø i bygg, miljøoppfølging og miljøstyring. I tillegg forbetrar vi dagleg vår eigen kompetanse innan berekraft i prosjekt gjennom våre interne grøne rettleiarar og berekraftskoordinatorar. Vi har fagkompetanse på fleire kontor i Norge og utlandet, og samarbeider tett i fagnettverk beståande av høgt kvalifiserte miljøfaglege rådgivarar.

Vi ønskjer å styrke oss med ein miljørådgjevar ved kontoret i Førde. Tilsettingar ved andre kontor i Sogn og Fjordane kan også vere aktuelt, avhengig av kompetanse og erfaring.

Spesielt ser vi etter kandidatar som har utdanning innan miljø- og ressursfag, miljøforvaltning, hydrogeologi, toksikologi, marinbiologi, eller liknande miljøretta fag, samt erfaring innan fagområda forureina grunn, vassmiljø (økologisk og kjemisk tilstand), marint naturmangfald, miljøoppfølging i bygge- og anleggsprosjekt. I tillegg er vi også interessert i kandidatar med kunnskap innan modelleringsverktøy, BREEAM, klimagassutrekningar, LCA og berekraft (f.eks. berekraftig massehandtering eller EUs taksonomi).

Vi ser etter deg som har interesse i å bidra til at Norconsults ivaretek miljøet på ein god måte i oppdraga våre. Du vil jobbe i tett samarbeid med vårt faglege landsdekkande fagnettverk, der vi utvekslar fagleg kunnskap, arbeidsmetodar og verktøy på tvers av kontor i organisasjonen. Som kompetansedelingstiltak vert det mellom anna arrangert fagseminar og Teams-konferansar om utvalde tema. Vi har varierte oppgåver, og gode karrieremoglegheiter innan faget.

Hjå oss møter du engasjerte kollegaer, frå unge nyutdanna til erfarne seniorar med brei erfaring.

Nysgjerrig på korleis det er å jobbe i Norconsult? Få med deg serien «Rådgiverne» der vi gir deg eit unikt innblikk i arbeidskvardagen vår:  

https://www.norconsult.no/radgiverne/

Vil du vite meir om kva moglegheiter du har med nokon års erfaring i Norconsult? Les her: 

https://www.norconsult.no/jobb-og-karriere/heads-for-tomorrow---professional/

Dine kvalifikasjonar:

 • Mastergrad eller sivilingeniør med spesialisering i miljørelevante fag, hydrogeologi, marinbiologi eller liknande.  Lang relevant erfaring kan kompensere for utdanningsnivå.

 • Meir enn 5 års relevant arbeidserfaring. Nyutdanna med relevant utdanning kan også søke.

 • Erfaring med feltarbeid innan fagområda forureina grunn, vassovervaking, naturmangfald, miljøkartlegging i bygg, miljøoppfølging i anleggsprosjekt

 • Erfaring og interesse for ulike verktøy innan GIS/AutoCAD/modellering/BREEAM

 • Kunnskap om miljøforvaltninga

 • God formuleringsevne både munnleg og skriftleg på norsk

 • Er kreativ og løysingsorientert

 • Interesse for anlegg- og byggeprosjekt

 • Godt humør, engasjement og gode samarbeidsevner

 • Førarkort for bil

 • Har praktisk sans

 • Er fagleg ambisiøs med analytiske evner

Dine arbeidsoppgåver vil vere:

 • Inngå som ansvarleg rådgivande ingeniør miljø (RIM) i små og store oppdrag

 • Miljøtekniske grunnundersøkingar, miljørisikovurderingar, tiltaksplanar for forureina grunn

 • Risikovurderingar, miljøoppfølgingsplanar (MOP/YM-planar) for bygge- og anleggsprosjekt

 • Søknadsarbeid og overvakingsplanar i høve tiltak i forureina grunn, sjø og vassdrag

 • Kartlegging av naturmangfald, spesielt marinbiologi

 • Miljøoppfølging på anleggsplass i utbyggingsprosjekt

 • Feltarbeid med prøvetaking av jord/sediment/vatn/byggemateriale

 • Bruk av feltutstyr som turbiditetsmålarar, ROV, Van Veen grabb, kjerneprøvetakar, CTD, XRF/miljøpistol etc.

For oss er det viktig at du:

 • Trivst med varierte arbeidsoppgåver

 • Er strukturert og har god gjennomføringsevne

 • Tek initiativ og likar nye utfordringar

 • Trivst med feltarbeid

 • Er både sjølvstendig og likar å jobbe i tverrfaglege team

 • Bidreg til eit godt sosialt og fagleg miljø

Hjå oss får du:

 • Gode løns- og tilsetjingsvilkår

 • Fleksibel arbeidstid og sommartid

 • Store faglege utfordringar der du har moglegheit til å kunne utvikle deg vidare saman med dyktige medarbeidarar

 • Godt arbeidsmiljø og eit godt sosialt miljø

 • Spennande karrieremoglegheiter innan fag og leiing

 • Miljøbevisst samfunnsplanlegging

 • Deltaking i faglege nettverk i Skandinavia, fadderordning og kompetanseutviklingsplan

 • Studieturar, ulike sosiale arrangement, idrettslag, bedriftshytter, m.m.

 • Eige fora for yngre medarbeidarar med direkte tilgang til toppleiinga i konsernet (Yngres Råd)

 • Ordning for deling av overskotet der alle tilsette får direkte utbytte av resultatet i selskapet

Innsending av søknad:

 Vi gjer merksam på at det berre er elektroniske søknadar som vil bli handsama. Oppgje i søknaden kva kontorstad du ønskjer.

I Norconsult utviklar vi samfunnet for morgondagen ved å kombinere ingeniørfag, arkitektur og digital kompetanse. Vi har ei heilskapeleg tilnærming med utgangspunkt i at vi er lokalt tilstades og tverrfagleg kompetanse og samarbeid. Gjennom nyskaping og innovasjon, og med føremålet «Kvar dag gjer vi kvardagen betre», søker vi stadig etter meir berekraftige, effektive og samfunnsnyttige løysingar. Vi er eit tverrfaglig rådgjevarselskap, og våre 5 600 medarbeidarar er fordelt på rundt 130 kontor, hovudsakleg i Norden. Kvart år løyser vi tusenvis av små og store oppdrag for private og offentlege kundar, innan blant anna bygg og eigedom, samferdsel, arkitektur, fornybar energi, vatn og avløp, industri, sikkerheit, miljø og IT.

Kontaktpersoner

Lars-Idar Vegsund
Avdelingsleder Kontor
Telefonnummer: 45404686

Hvem er Norconsult?

Norconsult AS er med sine 5300 ansatte Norges største flerfaglige rådgiver rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering. Vi leverer tjenester nasjonalt og internasjonalt knyttet til bygg og eiendom, energi, industri, miljø, olje og gass, samferdsel, samfunnsplanlegging, sikkerhet og vann og avløp. Selskapet som er eid av de ansatte har hovedkontor i Sandvika og mer enn 96 andre kontorer i Norge og utlandet.

Les mer om Norconsult og se flere ledige stillinger