Nkom søker to ingeniører til å monitorere frekvenser

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 14. juni, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har blant annet ansvar for at frekvenser blir brukt riktig, slik at viktige ekomtjenester ikke blir forstyrret. I dag bruker vi spesialutstyrte biler med avansert måleutstyr, fjernstyrte målestasjoner og droner til dette monitoreringsarbeidet. Dere skal jobbe ved Nkoms regionskontor i Oslo med arbeidssted på Ski, der det totalt er seks ansatte.

Robuste ekomtjenester og velfungerende mobilnett er sentralt for videre digitalisering og en moderne samfunnsutvikling. For å sikre fremgang i bruk av digitale tjenester, må brukerne ha tillit til at tjenestene er sikre, trygge, fri for forstyrrelser og alltid tilgjengelige.

Teknologiavdelingen består av tre seksjoner og har som hovedoppgaver å følge opp den teknologiske- og regulatoriske utviklingen knyttet til ekomnett og -utstyr. De to stillingene er ved seksjon Tilsyn og veiledning.

Seksjon Tilsyn og veiledning fører tilsyn med frekvensbruk og at viktige ekomtjenester ikke blir utsatt for skadelige forstyrrelser. Ved tilsyn benytter vi avansert instrumentering, fjernstyrte målestasjoner og spesialutstyrte målebiler. Vi jobber hele tiden for å ligge i forkant av den teknologiske utviklingen på utstyrs- og kompetansesiden, blant annet tar vi nå også i bruk droner for å søke etter forstyrrende signaler. Aktiv veiledning av brukerne er også en viktig del av seksjonens arbeid.

Seksjonen har til sammen 20 medarbeidere, hvorav syv har arbeidssted i Lillesand, og 13 på regionskontorer. Alle har høyere teknisk utdanning, og vi samarbeider godt på tvers av geografi og fagfelt. Vi tilbyr varierte og spennende arbeidsoppgaver i et utviklende og godt fagmiljø.

Arbeidsoppgaver

 • føre tilsyn med bruk av frekvensspekteret
 • identifisere interferenskilder/radiostøy og eventuelt stanse uønsket eller ulovlig frekvensbruk
 • utføre dekningsmålinger og andre kalibrerte målinger av feltstyrke og eksponering fra elektromagnetisk felt
 • kontrollere ekomnett, installasjon og utstyr
 • yte radioteknisk bistand og veiledning til redningstjeneste, politi og andre offentlige instanser, brukere og operatører
 • utarbeide teknisk dokumentasjon
 • analysere informasjon om ulovlig frekvensbruk og forstyrrelser av samfunnskritiske ekomtjenester
 • prosjekt og utredningsarbeid relatert til frekvensbruk

Det må påregnes reisevirksomhet innenlands, også med overnatting. Stillingen kan innebære tilsyn som krever at en går til stasjonspunkt som ikke har vei.

Kvalifikasjoner

 • utdanning på minimum bachelornivå innen et relevant teknisk fagfelt med fordypning innenfor fagområdene radio-/tele-/antenne-/måleteknikk eller lignende
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne og gode kunnskaper i norsk og engelsk
 • kunne bli sikkerhetsklarert for hemmelig etter bestemmelsene i sikkerhetsloven
 • førerkort klasse B
 • Du må trives med friluftsliv og fysisk aktivitet, da det forekommer tilsyn som krever at en går til stasjonspunkt i ulendt terreng uten fremkomstvei

Det er ønskelig at du har:

 • erfaring innen radio-/tele-/antenne-/ måleteknikk eller lignende
 • interesse for analyse- og utredningsoppgaver
 • erfaring fra saksbehandling og kundebehandling
 • relevant erfaring fra arbeid med moderne IKT-systemer
 • kjennskap til programmering

Relevant arbeidserfaring er en fordel, men nyutdannede, eller kandidater som er i ferd med å avslutte utdanning er også velkommen til å søke. 

Personlige egenskaper

 • god arbeidskapasitet og leveranseorientert
 • analytisk og gode kommunikasjonsevner
 • initiativrik og engasjert
 • nysgjerrig, kreativ, kvalitetsbevisst og humørfylt
 • kunne arbeide både selvstendig og i team
 • stillingen medfører utstrakt kontakt med publikum, så personlig egnethet tillegges stor vekt

Du må kjenne deg igjen i Nkoms verdier: engasjert, fremtidsrettet og profesjonell, og jobbe etter disse.

Vi tilbyr

 • Stillingene lønnes som overingeniør/senioringeniør fra kr. 500 000 til kr. 730 000, avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes to prosent innskudd til Statens pensjonskasse.
 • gode arbeidsbetingelser (fleksitid, sommertid og mulighet for trening i arbeidstiden)
 • gode muligheter for kompetanseutvikling
 • god tjenestepensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring 

Kontaktpersoner

Tore Rafoshei Lunestad
Seksjonssjef
E-postadresse: tlu@nkom.no
Mobil: 977 50 550

Hvem er Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)?

Nkom skal legge til rette for og sikre god konkurranse i markedene for bredbånd, telefoni, kringkasting og post.

Vi definerer og påvirker rammebetingelser og lovverk nasjonalt og internasjonalt, og vi representerer Norge i det mangesidige arbeidet blant annet med internett og frekvensforvaltning. Sikkerhet og beredskap i nett er en vesentlig del av ansvaret vårt.

Nkom er lokalisert i Lillesand. Mer informasjon finner du på www.nkom.no.

Vi ønsker kvinner og deg med minoritetsbakgrunn spesielt velkommen til å søke. Nkom deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Vi vil gjerne ha søknader også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene til stillingen.

Vi ber deg om å dokumentere all utdanning som er relevant for stillingen. Legg ved vitnemål i Webcruiter når du søker en stilling hos oss.

Opplysninger om hvem som har søkt denne stillingen kan bli offentliggjort, selv om søkere har reservert seg mot å bli oppført på offentlig søkerliste. Søkere vil bli varslet i forkant av eventuell offentliggjøring.