Nettverkskonsulent

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 26. januar, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Den tekniske IT-infrastrukturen og plattformene som ber etaten si samla produksjon, krev sikker, stabil drift og kontinuerleg modernisering. Som nettverkskonsulent vil du vere med på å ha ansvar for drift og vidareutvikling av våre løysingar, og du vil vere bidragsytar ved design og implementering av nye løysingar. Vi ser etter ein person med høgare utdanning innan relevante fagområder som søker faglege utfordringar og sjølvstendig ansvar, og som likar å samarbeide. Vi treng deg som har god kjennskap til sikkerheitsgraderte plattformer, miljø med høge oppetidskrav og redundans.

Stillinga rapporterer til Teamleiar IT-drift, og arbeidsstad vil vere Oslo.

Forsvarsbygg ligg under vilkåra i offentleglova – jamfør særleg offentleglova § 25.

Les meir om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no.

Arbeidsoppgaver

 • Installasjon og konfigurasjon av LAN/WAN/WiFi på våre lokasjonar
 • Overvaking og monitorering av nettverk
 • Drift av Citrix Netscaler/ADC
 • Delta i prosjekter med design og implementering av nye løysingar, komponentar og plattformer
 • Andre oppgåver som naturleg høyrer inn under fagområdet eller som av hensyn til ressursdisponering er nødvendig å gjennomføre frå IT-seksjon sine oppgåver

Ønskede kvalifikasjoner

 • Du har relevant utdanning på høgskole/universitetsnivå. Dokumentert lang relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet  
 • Du har erfaring med konfigurering av Cisco nettverksutstyr 
 • Du har breiddekunnskap om IT-infrastruktur og IT-sikkerheit 
 • Du har erfaring frå utforming og vedlikehald av dokumentasjon 
 • Det er ønskeleg med:  
  • Kjennskap og erfaring med Citrix Netscaler/ADC 
  • Kjennskap og erfaring med Checkpoint brannmur 
  • Nettverks sertifiseringer 
  • Kjennskap og erfaring med Cisco ACI 
  • Erfaring frå prosessorientert arbeid (ITIL og Lean)  
 • Du må kunne flytande norsk og ha gode engelskkunnskapar, både skriftleg og munnleg  
 • Stillinga krev Norsk statsborgerskap og kandidaten må kunne bli tryggingsklarert opp til Hemmeleg og NATO SECRET

Personlige egenskaper

 • Analytisk, strukturert og metodisk  
 • Høg gjennomføringsevne og gode samarbeidsevner  
 • Trives med høgt arbeidstempo  
 • Sjølvstendig og ansvarsfull  
 • Gode kommunikasjonsevner

Vi tilbyr

 • Lønn som senioringeniør (kode 1181) frå kr. 615 900,- til kr. 723 200,- (ltr 68 – 76). Endeleg lønnsplassering vil bli gjort etter ei vurdering av kvalifikasjonar. For spesielt godt kvalifiserte kandidatar kan høgare lønn vurderast
 • Fleksibel arbeidstid  
 • Faglege utfordringar og spennande arbeidsoppgåver  
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse  
 • Meiningsfullt samfunnsoppdrag

Kontaktpersoner

Tord Håkstad
Teamleder IT-drift
Telefonnummer: +47 90169090

Hvem er Forsvarsbygg?

Forsvarsbygg er et statlig forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren. 

I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter, inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Vi har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger, Bardufoss og Trondheim.

Forsvarsbygg har som målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges av tverrfaglighet, mangfold og likestilling. Vi ønsker derfor en virksomhet hvor ansattes alder, kjønn og etnisitet er balansert. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Les mer om Forsvarsbygg og se flere ledige stillinger