Nettverksingeniør

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 17. januar, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi blir ikke mindre avhengige av strøm, akkurat

Har du lyst til å jobbe med noe av den aller mest samfunnskritiske infrastrukturen som finnes? Uten strøm funker ikke routeren, verken bilen eller mobilen din blir ladet, mørklagte skoleveier blir langt mindre trygge, sykehusene vil klare seg på nødaggregatene en liten stund – men så... Ja, samfunnskritisk er det liten tvil om at strømforsyningen er. 

Ved å bidra til å sikre en stabil strømforsyning vil du også være med på gjennomføringen av det grønne skiftet og overgangen fra fossil energi til strøm. Med prognoser som tilsier at strømforbruket vil doble seg i vår region frem mot 2040, står vi overfor store og utfordrende oppgaver fremover. Vi gleder oss, og håper du har lyst til å være med på laget. 

Avdeling Nettdrift har ansvaret for drift og vedlikehold av strømnettet, der driftssentralen er bemannet 24 /7. Avdelingen har også spisskompetanse i alle faser av arbeidet med å oppgradere overordnet strømnett, fra tidlige planer til gjennomføring og ferdig bygd anlegg.  

Gruppen Netteknikk utarbeider tekniske spesifikasjoner og forespørsler, prosjektering og prosjektgjennomføring, driftsetting, dokumentasjon og etterfølgende oppfølging av anleggene.

Arbeidsoppgaver:

 • Fagansvar for sambandssystemer for driftskontroll
 • Overvåking og drift av sambandsveier og systemer
 • Utvikling, standardisering, spesifisering av fiber-infrastruktur 
 • Gjennomføre oppdateringer og test av sikkerhet og redundans
 • Oppdatere modellen i systemet ved nye eller endringer i nett, stasjoner og komponenter. 
 • Definering og oppsett av system for overvåking og alarmer

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Utdanning på høyskole/universitetsnivå
 • Erfaring med drift av store nettverk med strenge krav til sikkerhet og oppetid
 • God kunnskap om VPN teknologi, krypteringsløsninger, IOT teknologi og scripting
 • Kompetanse på andre nærliggende fagområder innen IKT infrastruktur som VMWare, Linux og Microsoft server
 • Forståelse for viktigheten av sammenheng mellom helhet og detaljer
 • Det er ønskelig med noe systemforståelse for kraftsystemets oppbygging og funksjon

Personlige egenskaper:

 • Faglig styrke og høy kvalitet på utført arbeid
 • Høy standard på nøyaktighet, orden og systematikk 
 • Motivasjon til å videreutvikle kunnskap og ferdigheter innen fagområdet 
 • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner, både på norsk og engelsk
 • Initiativrik, serviceinnstilt, aktiv og selvgående, både i team og selvstendig

Vi tilbyr:

Som vår nettverksingeniør vil du få en sentral og spennende rolle med muligheter for personlig og faglig utvikling. 

Vi har gode velferdstiltak, ekstra feriedager, gode pensjons- og forretningsordninger. I tillegg er vi stolt hovedsponsor til Viking fotballklubb og andre lokale idrettslag og kulturhus. Du vil få gode karrieremuligheter hos en miljøorientert og sentral samfunnsbygger.

Nærmere opplysning om stillingen får du ved å kontakte Lars Lima, på tlf +47 934 88 764. Personalrelaterte spørsmål rettes til senior HR konsulent, Sharron Moti, tlf +47 934 88 263

Vi håper at du vil se mulighetene sammen med oss, og ser frem til å lese din søknad. 

Vitnemål/karakterutskrift må vedlegges sammen med søknad og CV.

Kontaktpersoner

Lars Lima
Gruppeleder
Telefonnummer: +47 934 88 764
Sharron Moti
Senior HR konsulent
E-postadresse: sharron.moti@lyse.no

Hvem er Lnett AS?

Lnett er en del av Lyse-konsernet og et av Norges største nettselskaper. Selskapet har ansvar for utbygging, drift og vedlikehold av strømnettet i Sør-Rogaland. Nettselskapet omsetter for 1,4 milliarder kroner, har 150 000 kunder og rundt 350 ansatte. I 2021 flyttet Lnett inn i nye moderne lokaler i Sandnes sentrum. Selskapet står foran store investeringer de neste årene for å imøtekomme samfunnets behov for en trygg og stabil strømforsyning. Lnett er et heleid datterselskap i Lyse-konsernet, et industriselskap innen energi, telekommunikasjon og infrastruktur.

Lnett er underlagt offentlighetens bestemmelser. Aktuelle kandidater må forvente at det gjennomføres bakgrunns- og kredittsjekk.

Etter søknadsfristens utløp kan det bli offentliggjort en liste over søkerne.  Det kan gjøres unntak fra offentlighet dersom søker ber om det. Vær oppmerksom på at opplysninger om en søker likevel kan bli offentliggjort. Søker vil bli varslet dersom unntak fra offentlighet ikke blir innvilget.