Nettutvikler kraftsystem

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 11. november, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

I avdeling Nettutvikling er det nå ledig stilling som Nettutvikler.

Hovedfokus for avdelingen er oppgradering av regionalnettet pga lastutvikling og reinvesteringsbehov.

Les mer om noen av våre prosjekter her

Vi ønsker en engasjert og analytisk person med inngående kjennskap til kraftsystem og beregningsverktøy (Lyse Elnett benytter PSS/E og Netbas).

Erfaring fra analyse av kraftsystem og samfunnsøkonomisk vurdering vektlegges.

Arbeidsoppgaver

 • Lede og gjennomføre utredninger i samsvar med Lyse Elnetts prosess for nettutvikling, primært innen regionalnettet. Herunder, for et begrenset eller større område:   
 • Sammenfatte behov (lastøkning, reinvestering, produksjonstilknytning e.l.).
 • Utrede nettalternativer.
 • Anbefale løsning.
 • Overlevere nettplan til videre oppfølging og gjennomføring.  
 • Delta i forbindelse med utarbeidelse av Kraftsystemutredning for Sør-Rogaland.
 • Dialog med offentlige etater og andre i tilknytning til utredninger, reguleringer og nettutvikling.

Kvalifikasjoner

 • Siv.ing utdanning 5 år fra universitet/høyskole.
 • Ønskelig med erfaring fra tilsvarende arbeid.
 • God kjennskap til rammebetingelser innenfor energi.
 • Erfaring med bruk av beregningsverktøy.       
 • Personlige egenskaper
 • Analytiske evner. 
 • Evne til å jobbe selvstendig og målrettet. 
 • Strukturert og systematisk.
 • God og tydelig formuleringsevne både muntlig og skriftlig.   

Vi tilbyr

Vi kan tilby spennende oppgaver i et svært godt og uformelt arbeidsmiljø med store muligheter for faglig utvikling. Lyses medarbeidere har gode velferdsordninger, fleksitid, ekstra feriedager og gode pensjons- ogforsikringsordninger.

Kontaktpersoner

Børre Dybesland
Avdelingsleder
Sharron Moti
HR konsulent

Hvem er Lyse Elnett AS?

Lyse Elnett AS er det lokale nettselskapet til kommunene Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Finnøy, Rennesøy, Strand, Time, Gjesdal, Hjelmeland og Kvitsøy. Nettselskapet har ansvar for utbygging, drift og vedlikehold av strømnettet i regionen. Viktige oppgaver er analyser, drift og vedlikehold av eksisterende nett, nettutredninger og tidligfase prosjekter, samt utbygging av re- og nyinvesteringsprosjekt i strømnettet. Selskapet har kontor ved Tronsholen i Sandnes.

Selskapet står foran store investeringer spesielt i regionalnettet de neste 10-20 årene.

Lyse Elnett er et heleid datterselskap i Lyse konsernet, et industriselskap innen energi og telekommunikasjon. Virksomheten omfatter produksjon og salg av energi- og telekom-produkter, samt bygging og drift av infrastruktur. Les mer her