Nettsjef

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 01. februar, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Stillingen som nettsjef blir nå ledig fordi nåværende nettsjef har nådd aldersgrensen og slutter i selskapet i løpet av 2022. Det er mange spennende oppgaver i energibransjen framover, og en ny nettsjef vil være en pådriver for utvikling og forbedring, blant annet med tanke på å ta i bruk og videreutvikle systemer innen nettnytte, digitalisering og fjernstyring.

Ansvar og oppgaver

Som nettsjef i Midtkraft Nett AS, vil du få ansvar for flg. oppgaver:

 • Overordnet ansvar for drift og vedlikehold av nettet
  • Teknisk og faglig ansvar for at nettet er tilstrekkelig oppdatert
  • Ansvar for fjernstyring og overvåking
  • Internkontroll 
 • Inneha rollen som driftsleder
 • Langtidsplanlegging og langsiktig nettutvikling
 • Utvikling og effektivisering av nettdriften
  • Digitalisering
  • Ta i bruk og utnytte systemer bedre
  • Forbedre arbeidsprosesser
 • Rapportering både til myndigheter og internt
 • Personal og lederansvar
  • Beredskapsansvarlig
  • Kompetanseutvikling
 • Delta i vaktordning

Kvalifikasjoner og erfaring

Vi ser etter deg med høyere utdannelse som sivilingeniør/ingeniør innen sterkstrøm/høyspent og minimum 2 erfaring fra operativ drift av nett. Lang og relevant erfaring kan erstatte formell utdannelse, men det kreves minimum teknisk fagskole. Det er ønskelig at du i tillegg har erfaring fra drift av trafostasjoner. Du må ha god kjennskap til forskrifter og myndighetskrav og personlig interesse for og kunnskap om digitalisering. Som leder skal du skape tillit og gode samarbeidsrelasjoner både internt og overfor kunder og andre samarbeidspartnere. Du blir en del av en uformell organisasjon med korte beslutningsveier og skal lede en stab som er stolte av den jobben de har og som gjør alt for å utbedre de feil som måtte oppstå. Du får store muligheter til å påvirke egen jobb og utvikle nettselskapet videre.

Personlige egenskaper

 • Strukturert og systematisk
 • Omgjengelig
 • Naturlig autoritet
 • Klar og tydelig
 • Løsningsorientert
 • Høy arbeidskapasitet

Annet

Det tilbys konkurransedyktige betingelser og spennende utfordringer i en bransje hvor det vil skje mye i årene fremover. Det legges til rette for nye grønne energikilder, f.eks. solenergi.

Søknadsfrist 01. februar 2022

Kontaktpersoner

John Endsjø
E-postadresse: jen@awn.no

Hvem er Midtkraft Nett AS -?

Midtkraft Nett AS er et 100 % eiet datterselskap av Midtkraft AS som i dag er eid av Modum kommune (50,84%), Sigdal kommune (26,50%) og Flesberg Elektrisitetsverk AS 23,66%). Midtkraft AS er morselskapet som leverer administrative tjenester til datterselskapene Midtkraft Nett AS og Midtkraft Strøm AS.

Midtkraft Nett AS eier strømnettet og har konsesjon for å drive nettvirksomhet i de tre kommunene. Nettet består av ca 70 km regionalnett linjer, 460 km høyspentlinjer, 390 km høyspentkabel, 875 km lavspentlinjer, 1235 km lavspentkabel og 1090 nettstasjoner. Årlig transporteres ca 320 Gwh til kundene gjennom dette nettet. Midtkraft Nett har 18800 nettkunder. Selskapet oppfattes som solid og meget seriøst og har et godt forhold til sine abonnenter og strømkunder.