Nettredaktør og produkteier

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 20. februar, 2023. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

NVE er i gang med en omfattende digitaliseringsprosess, både innenfor naturfarene flom og skred, og innenfor strømnett og kraftproduksjon.

Vi søker to personer til å drive og utvikle nettsidene NVE.no og Varsom.no, samt å bidra inn i andre digitaliseringsprosjekter. Den ene stillingen vil være nettredaktør og produkteier for NVE.no, mens den andre vil være nettredaktør og produkteier for Varsom.no. Hos oss vil du få en sentral rolle i utviklingen av brukertilpassede digitale tjenester – med stor betydning for hver enkelt innbygger i Norge og samfunnet som helhet.

NVE.no er direktoratets kanal mot både profesjonelle aktører og befolkningen for øvrig, og er portalen for mange av NVEs digitale løsninger. De største brukerne er saksbehandlere i kommune/fylkeskommune, ansatte i nettselskap/kraftselskap, journalister og befolkningen generelt.

Varsom.no drives av NVE, i samarbeid med Statens vegvesen og Meteorologisk institutt. Her publiserer vi farevarsler og driver kunnskapsformidling om naturfare i Norge. De største brukerne er norske kommuner, beredskapsaktører, turfolk og journalister. 

Arbeidsoppgaver

 • daglig drift og videreutvikling av NVEs eksterne nettsider 
 • støtte og lære opp fagpersoner og nettredaksjonen som produserer innhold til NVEs digitale kanaler 
 • overordnet ansvar for å prioritere drifts- og utviklingsressurser for nettsidene i dialog med fag- og it-miljøene i NVE
 • både lede og delta i digitaliseringsprosjekter av ulik art
 • utvikle våre digitale kanaler basert på brukerbehov, analyser av brukeradferd, og NVEs strategi
 • oppfølging av og kontaktpunkt mot eksterne leverandører som benyttes til utvikling og drift av våre nettsider
 • sikre at vi følger lovkrav for nett (som personvern, universell utforming og språklova)
 • en av stillingene vil også få det redaksjonelle ansvaret for NVEs intranett

Ønskede kvalifikasjoner

 • minimum 5 års erfaring som nettredaktør, redaksjonsleder, innholdsansvarlig eller lignende 
 • minimum bachelorgrad eller tilsvarende innenfor relevant fagfelt. Lang og relevant erfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • konkret arbeidserfaring med klarspråk, brukerinnsikt, webanalyse, søkemotoroptimalisering, brukerorienterte digitale prosesser og testing/evaluering

Det er en fordel om du har erfaring med følgende:

 • prosjektledelse
 • produkteierskap
 • større digitaliseringsprosjekter, gjerne fra offentlig sektor, enten som ansatt eller konsulent
 • drift av større nettsteder
 • digital utvikling basert på tjenestedesignprosesser
 • strategisk kommunikasjonsarbeid
 • lede prosesser og workshoper
 • offentlig forvaltning

Personlige egenskaper

Vi ønsker at du:

 • er analytisk og systematisk
 • jobber selvstendig, engasjert og strukturert
 • har god evne til å samarbeide på tvers av hele organisasjonen
 • er serviceinnstilt og sosial
 • har svært gode kommunikasjonsegenskaper
 • er effektiv med høy arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
 • er en lagspiller som er god på informasjonsflyt internt

Personlig egnethet er viktig for oss.

Vi tilbyr

Som medarbeider i NVE blir du en del av en sterk kunnskapsorganisasjon med et utstrakt tverrfaglig miljø. Vi er opptatt av at våre medarbeidere skal ha rom for personlig utvikling, og gode muligheter for faglig utvikling. Du vil få varierte og utfordrende oppgaver med innflytelse på viktige samfunnsområder og en stor kontaktflate. De ledige stillingene er to sentrale roller i drift og utvikling av NVEs digitale portaler og øvrige digitaliseringsprosjekter, der du vil ha mulighet til å påvirke stillingen og frihet til å styre egen arbeidshverdag. Du vil få faglige utfordringer i en organisasjon som er i en stor digitaliseringsprosess og et godt arbeidsmiljø i en seksjon som kommer i kontakt med hele NVE.

NVE har lokaler plassert sentralt på Hamar, i Trondheim, Tønsberg, Narvik og Førde. I tillegg til vårt hovedkontor i Oslo. Der har vi tilbud om trening i arbeidstiden, og du kan delta i mange ulike aktiviteter sammen med gode kolleger. Vi har en familievennlig og fleksibel personalpolitikk, og er opptatt av at våre medarbeidere skal trives og ha det godt på jobb i alle livsfaser. Vi har gode arbeidstidsordninger (fleksitid, sommertid, betalt overtid), og medlemskap i Statens pensjonskasse som blant annet gir gode lånebetingelser.

Din årslønn vil være innenfor spennet kr 600 000 til kr 850 000 i stillingskode rådgiver/seniorrådgiver (1434/1364) etter kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler.

Vi vet at mange ønsker seg en hybrid og fleksibel arbeidshverdag med muligheter for å veksle mellom å jobbe hjemmefra og møtes på kontoret. Det tilrettelegger vi for. Hos oss kan man inngå avtale om delvis hjemmearbeid når arbeidsoppgavene tilsier at det lar seg gjøre i henhold til NVEs gjeldende retningslinjer.Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.Kompetanse og erfaring må dokumenteres med CV, vitnemål og attester. Vi ønsker at du legger ved vitnemål og attester elektronisk til søknaden. Søknadspapirer returneres ikke. Hvis du ønsker å bli unntatt fra den offentlige søkerlisten, må du begrunne dette. Vi varsler deg hvis vi ikke tar ønsket ditt til følge. Du vil da få muligheten til å trekke søknaden før offentliggjøring.Ved behov kan det bli gjennomført en utvidet referansesjekk av kandidat(er) som blir innstilt. Dette innebærer en dokument- og kildekontroll for å bekrefte opprinnelse og gyldighet.      

Kontaktpersoner

Christina Wachter
HR-kontakt
Telefonnummer: 920 65 215
Kristian Løksa
Kommunikasjonsdirektør
Telefonnummer: 934 52 603

Hvem er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)?

Vil du jobbe tett på Norges vann- og energiressurser? Som ansatt i NVE kan du være med å påvirke hvordan disse viktige ressursene blir brukt i fremtiden.

NVE må håndtere mange utfordringer i årene som kommer. Klimaendringene, fornybar energi, sikker strøm­forsyning, flom, skred og internasjonalisering av bransje og regelverk er eksempler på dette. NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontor i Tønsberg, Hamar, Førde, Trondheim og Narvik. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord.

Les mer om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og se flere ledige stillinger