Nettplanlegger Plan og porteføljestyring

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 10. desember, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Skagerak Nett AS har ansvaret for drift og utvikling av strømnettet som samfunnskritisk infrastruktur i vår region. Vi er inne i en spennende tid med elektrifisering av transportsektoren og høy byggeaktivitet i vårt område. Samtidig er det behov for å fornye eksisterende nettanlegg grunnet tilstand og alder. Dette skaper løpende behov for forstrekninger og tiltak i strømnettet. Skagerak Nett håndterer for tiden en omfattende portefølje av små og store nettprosjekter og det er forventet at aktivitetsnivået vil ligge høyt i årene fremover. 

Til tidligfaseplanlegging og utvelgelse av nettprosjekter søkes det derfor etter: Nettplanlegger Plan og porteføljestyring

Arbeidsoppgaver / Ansvarsområder:

 • Motta, behandle og svare på kundehenvendelser om større nettilknytninger
 • Sørge for en helhetlig nettplanlegging i et geografisk ansvarsområde
 • Ivareta nett-hensyn i høringsinnspill til regulerings- og kommunedelplaner
 • Gjennomføre risikoanalyser og prosjektplanlegging i tidlig investeringsfase
 • Nominere nettinvesteringer og utarbeide beslutningsunderlag
 • Bidrag i nettselskapets byggestandard-grupper

Din profil:

 • Ingeniørutdanning innen fagretningene elkraft, energi og miljø eller lignende
 • Erfaring med planarbeid er en fordel, men nyutdannede kan også være aktuelle. Relevant erfaring fra prosjektledelse / planlegging av infrastruktur kan kompensere for utdanningskravet
 • Engasjert og positiv med en strukturert, grundig og ryddig arbeidsform
 • Løsningsorientert med høyt fokus på HMS
 • Selvstendig med gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper

Vi tilbyr:

 • En utfordrende stilling i et solid og spennende konsern
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger

Arbeidssted vil være Porsgrunn eller Tønsberg

Kontaktpersoner

Avdelingsleder
Nicolai Staurvik
Mobil: 938 27 882

Hvem er Skagerak Energi AS?

Skagerak Energi er et av landets ledende energikonsern. Konsernet har over 600 ansatte, en gjennomsnittlig kraftproduksjon på ca. 6 TWh, over 200 000 nettkunder og en omsetning på ca. 3 milliarder kroner. Selskapet er organisert som et konsern med kjernevirksomhetene samlet i de tre heleide datterselskapene Skagerak Nett, Skagerak Kraft og Skagerak Varme. Skagerak selger ikke kraft til sluttbruker, men er medeier i kraftomsetningsselskapet Fjordkraft, samt i Air Liquide Skagerak og Laugstol. Skagerak Energi eies 66,62 % av Statkraft. Øvrige eiere er kommunene i Grenland. Konsernets hovedkontor ligger i Porsgrunn.