Nestleder seksjon

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 07. juli, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Seksjon for Russland Eurasia søker en strukturert og engasjert person som kan ta ansvar for både faglige og administrative aspekter i ledelsen av seksjonen. Du bør ha administrativ erfaring, og være motivert for å utvikle seksjonens prosedyrer og strukturer over tid. 

Arbeidsoppgaver

 • Støtte seksjonssjef i å organisere og lede seksjonen
 • Stedfortreder for seksjonssjefen
 • Støtte seksjonssjefen med å lede og utvikle seksjonens personell, og etablere og utvikle seksjonens fagområde.
 • Delta i den kontinuerlige oppdragsstyringen i avdelingen
 • Støtte seksjonssjefen med kvalitetssikring av produksjon og metode innen seksjonens fagområde
 • Støtte seksjonssjefen med å utarbeide seksjonens budsjett og følge opp regnskapet

Kvalifikasjoner

MÅ krav:

 • Mastergrad eller tilsvarende innen fag relevant for stillingen
 • Relevant sikkerhets- og forsvarspolitisk og/ eller fagmilitær kompetanse

Ønskelige krav:

 • Utdanning innen organisasjon og ledelse
 • Ledererfaring

Særskilte krav:

Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering, og det presiseres at man ikke kan ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet

Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet, førerkort kl. B og grunnleggende engelskkunnskaper. Det kan i særskilte tilfeller gi dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringsplikt.

Personlige egenskaper

 • Lederegenskaper
 • Ansvarsfull
 • Meget god evne til selvstendig arbeid og systematisering av informasjon
 • Meget gode evner til samarbeid og kommunikasjon 
 • Meget god vurderingsevne og helhetsoversikt
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingevne
 • Resultatorientert holdning
 • Gode skriftlige og muntlige engelskkunnskaper

Vi tilbyr

 • Stilling: Underdirektør / Nestleder seksjon (kode 1059)
 • Lønn: Lønnstrinn 76 - 79

Kontaktpersoner

For spørsmål
Telefonnummer: 23 09 42 35

Hvem er Etterretningstjenesten?

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer.

Les mer om Etterretningstjenesten og se flere ledige stillinger