Nestkommanderende for Prosjekt Nye ubåter

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 07. juni, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

De som skal forsvare landet vårt skal ha den beste utrustningen og den fremste teknologien når de er ute på oppdrag for Forsvaret. Forsvarsmateriell er en av Norges største virksomheter med militærteknologisk kompetanse.

Våre 1450 medarbeidere har ansvar for at flere tusen militære kjøretøy, over hundre fly og helikoptre, fartøy og ubemannede systemer alltid er tilgjengelige for styrkene våre. Forsvarsmateriell beskytter dem som beskytter oss ved å utruste Forsvarets kvinner og menn med tidsriktig og relevant materiell. 

Vi søker deg som vil være en del av et svært spennende internasjonalt militært materiellinvesteringsprosjekt. 

Milliardprosjektet Nye ubåter skal ansette en nestkommanderende som skal sørge for at prosjektet jobber systematisk med prosjektutvikling for å sikre et samfunnsøkonomisk best mulig resultat. Vår nye kollega er handlekraftig, har høy kompetanse og meget gode lederegenskaper.  

Norge er en maritim og arktisk nasjon med sterke maritime interesser. Forsvarsmateriell maritime kapasiteter er ansvarlige for anskaffelse og forvaltning av Sjøforsvarets fartøy og systemer, og leverer sjømilitær kampkraft. 

Arbeidsoppgaver

 • Være stedfortreder for prosjektleder
 • Lede og bistå prosjektleder i faglige og organisatoriske spørsmål 
 • Ansvarlig for å sikre et godt og effektivt samarbeid i prosjektteamet og med prosjektets leverandører og interessenter 
 • Ansvarlig for all rapportering, prioritering og koordinering i prosjektet 
 • Delta i prosjektets ledergruppe 
 • Det må påregnes en del reisevirksomhet.

Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk.

Kvalifikasjoner

 • Relevant mastergrad
 • Relevant prosjektledererfaring fra større materiellprosjekter 
 • må kunne dokumentere erfaring med vellykket prosjektledelse
 • Relevant ledererfaring
 • Erfaring fra internasjonalt samarbeid og internasjonale kontrakter ifm materiellprosjekter
 • Meget gode norsk og engelsk kunnskaper, samt god muntlig og skriftlig formuleringsevne

Søker må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig og Nato Secret

Ønskelig: Erfaring fra høykompetansemiljøer 

Personlige egenskaper

 • Som leder er du åpen, inkluderende og tillitsskapende, og du evner å bygge gode samarbeidsformer på tvers av fagmiljø 
 • Handlekraftig og god gjennomføringsevne 
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner  
 • God vurderingsevne og helhetsoversikt 
 • Initiativrik, og evne til å ha et forbedrings- og utviklingsorientert fokus 

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske regler og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier integritet, respekt og ansvar.

Vi tilbyr

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø 
 • Dyktige sivile og militære kollegaer i en krevende og stimulerende arbeidshverdag 
 • Fleksibel arbeidstid 
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse 
 • Parkeringsmuligheter
 • På Haakonsvern orlogsstasjon har du tilgang til treningsanlegg med svømmehall og styrkerom, og du vil ha mulighet for å trene i arbeidstiden  

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som underdirektør kode 1059, lønnsspenn kroner 765.100 til kroner 934.800 brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. For svært godt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes. . Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse. 

Neste gang du ser en av Forsvarets menn og kvinner på jobb; tenk gjerne over alt materiell som må være der, virke og være trygt. Slik at de er best mulig beskyttet mens de beskytter oss.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater  til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

Kontaktpersoner

Øystein Storebø
Kommandør/ Sjef Prosjektavdelingen
E-postadresse: ostorebo@mil.no
Mobil: 948 65 967
Sigurd Smith
Flaggkommandør/ Prosjektleder
E-postadresse: ssmith@mil.no
Mobil: 926 59 970

Hvem er Forsvarsmateriell?

De som skal forsvare landet vårt skal ha den beste utrustningen og den fremste teknologien når de er ute på oppdrag for Forsvaret. Forsvarsmateriell er en av Norges største virksomheter med militærteknologisk kompetanse.

Våre 1450 medarbeidere har ansvar for at flere tusen militære kjøretøy, over hundre fly og helikoptre, fartøy og ubemannede systemer alltid er tilgjengelige for styrkene våre. Forsvarsmateriell beskytter dem som beskytter oss ved å utruste Forsvarets kvinner og menn med tidsriktig og relevant materiell.