Naturressursforvalter/agronom

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

I Swecos miljøavdeling i Oslo er vi 30 engasjerte rådgivere med bakgrunn i biologi, naturforvaltning, kjemi, hydrologi, hydrogeologi og miljøgeologi. Gruppen preges av å ha et svært godt og sosialt miljø, der vi spiller hverandre god og støtter og utfordrer hverandre til å bli bedre. Vi jobber tett sammen med kundene våre for en bærekraftig fremtid. Vi kartlegger miljøtilstand på land og i vann, modellerer flom og grunnvann, utreder miljøkonsekvenser, og foreslår tiltak til opprydding av forurensning, restaurering av natur og landskap, og klimatilpasning.

For å styrke vår kompetanse innen forvaltning av naturressurser, er vi på jakt etter en medarbeider med kompetanse innen jordbruk og plantevitenskap.

Hos oss gjør du en forskjell 

I Sweco ønsker vi å fremme en bærekraftig utvikling. Dette innebærer at vi har en helhetlig forståelse og praksis knyttet til miljøbelastning. Derfor har vi som bedrift også ambisiøse målsetninger om Swecos egen påvirkning på miljøet og klimaet. Den største muligheten for positiv påvirkning på miljøtema er likevel gjennom god og fremtidsrettet rådgivning opp mot våre kunder. 

Hos oss vil du utvikle deg

Du blir en verdifull faglig tilvekst til gruppen natur- og miljørådgivning, som består av tolv engasjerte fageksperter og juniorer med solid og bred kompetanse innen biologisk mangfold, naturressurser og miljøledelse. Du får anledning til å påvirke fagmiljøet, og store muligheter til å utnytte dine samarbeidsevner og faglige styrke til å skape bærekraftige og miljøvennlige løsninger for våre kunder. Som prosjektleder vil du følge opp fremdrift og økonomi samt bidra i markedsarbeid og utvikling av fagområdet ditt. Du vil bidra i alle faser av prosjekter: planlegging, befaringer/kartlegginger, databehandling, rapportering og kundekontakt. Hos oss kan du påvirke din egen arbeidsdag og -oppgaver. Vi har stor grad av fleksibilitet i hverdagen og gir jevnlig oppfølging, slik at du lykkes med dine karrierevalg og arbeidsprestasjoner.

Stillingen tilpasses din kompetanse, og aktuelle arbeidsoppgaver kan for eksempel være:

 • Vurdere konsekvenser av ulike tiltak på jordbruk, vannressurser og mineralressurser
 • Jordprøvetaking og vurdering av analyseresultater
 • Utarbeide matjordplaner i forbindelse med utbyggingsprosjekter
 • Ha dialog med grunneiere og relevante instanser
 • Kundekontakt og aktivt bidrag til nysalg og mersalg av egne og andres tjenester
 • Løse sammensatte oppgaver og bidra med kreative, bærekraftige, forretningsmessige løsninger i prosjekter og innenfor ditt fagområde
 • Bidra til å få yngre medarbeidere inn i prosjekter, dele kunnskap og erfaring, fungere som mentor

Det er ønskelig at du har:

 • Høyere utdanning innen naturressursforvaltning eller agronomi, fortrinnsvis plantevitenskap
 • Minimum fem års relevant erfaring, men ikke et krav -nyutdannede oppfordres også til å søke
 • God kjennskap til problemstillinger knyttet til jordvern
 • Erfaring med konsekvensutredninger for naturressurser
 • Erfaring med utarbeidelse av matjordplaner og/eller kompensasjonsplaner for jordbruk er en fordel
 • Erfaring med reindriftsforvaltning vil være en fordel
 • Gode kommunikative ferdigheter på norsk, både muntlig og skriftlig
 • Gode analytiske evner og godt humør

Søknader vurderes fortløpende.

Arbeidssted: Oslo / Østlandet

Empowered people, transforming society together. Sweco is Europes leading architecture and engineering consultancy. With 17,500 employees in Northern Europe, we offer our clients the right expertise for every project. We carry out projects in 70 countries annually throughout the world.

Kontaktpersoner

Karel Grootjans
Gruppeleder Miljø Oslo
Telefonnummer: +47 465 82 503

Hvem er Sweco Norge?

Vil du være med å forme fremtidens byer og samfunn? Da er Sweco stedet for deg. Jobben vår er å sørge for at dagens og morgendagens samfunn kan tilby alt det innbyggerne forventer - rent vann, varme boliger, effektiv transport og moderne sykehus. For å lykkes med det, må vi ha et tett samarbeid med kundene. Derfor er den typiske Sweco-medarbeideren alltid tilgjengelig og engasjert i kundenes prosjekter med etterspurt kompetanse.

Sweco er Europas største rådgiverselskap innen teknikk, miljø og arkitektur. Swecos 14 500 ingeniører, miljøeksperter og arkitekter jobber hver dag med å planlegge og utforme fremtidens byer og samfunn. Selskapets ansatte utfører årlig titusenvis av oppdrag i rundt 70 land over hele verden. I Norge har Sweco 1 350 ansatte og 26 kontorer over hele landet.

Les mer om Sweco Norge og se flere ledige stillinger