Naturforvalter/biolog

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 12. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Plan- og prosjekteringsseksjonen i Region nord har et attraktivt og tverrfaglig planleggingsmiljø. Vi utarbeider kommunedelplaner og reguleringsplaner, og utformer konkurransegrunnlag for bygging av veganlegg i hele regionen. Prosjektene ved seksjonen omfatter alt fra store veganlegg og bygateprosjekter til gang-/sykkelveger og trafikksikkerhetstiltak.

Vi har nå ledig en nyopprettet stilling som naturforvalter/biolog hvor din hovedoppgave vil være å ivareta naturmangfold i planlegging, prosjektering og bygging av veganlegg.

Arbeidssted vil fortrinnsvis være Tromsø, men Bodø og Vadsø kan også vurderes.

Arbeidsoppgaver

 • Ivareta naturverdier gjennom å unngå, begrense, avbøte og kompensere for tiltak i verdifulle naturområder.
 • Kartlegge og innhente kunnskap om naturmangfold.
 • Ivareta naturmangfold i prosjektgrupper for planlegging, prosjektering og bygging.
 • Gi innspill til miljøplaner for prosjektering og bygging av veganlegg, inkludert vannhåndtering.
 • Utarbeide konsekvensutredninger og planbeskrivelser om naturmangfold.
 • Ivareta dialog med miljømyndigheter.
 • Bestille og følge opp konsulenter innen naturmangfold.
 • Delta i nasjonale grupper for naturmangfold i Statens vegvesen.

Kvalifikasjonskrav

 • Du har mastergrad innen biologi, naturforvaltning eller tilsvarende. Erfaring fra planlegging og/eller prosjektering vil bli vektlagt. Hvis du har sterk og allsidig praksis eller etterutdanning og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan vi se bort fra utdanningskravet.
 • Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).
 • Stillingen krever førerkort klasse B.

Dette vil vi også legge vekt på:

 • Gode samarbeidsevner, men også evne til å arbeide selvstendig.
 • Evner til å oppnå resultater og holde framdrift
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne (arbeidsspråk er norsk)
 • Erfaring fra planlegging og/eller prosjektering fra offentlig eller privat sektor
 • Kjennskap til bruk av gjeldende veiledere for kartlegging av natur
 • Kompetanse på ulike naturtypers sårbarhet for inngrep og forurensning
 • Erfaring i bruk av digitale kartverktøy
 • Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • Introduksjonsprogram og fadderordning
 • Fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • God pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • Etatsskoler og god muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Kontaktpersoner

Rigmor Tonstad
Seksjonsleder
Telefonnummer: 480 75 844
Svein Ersvik
Seksjonsleder
Telefonnummer: 909 39 171

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger