Næringspolitisk rådgiver som brenner for fornybar energi

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Norge er i en særstilling når det gjelder tilgang på fornybar energi. For å nå klimamålene er vi avhengige av robuste kollektive energisystemer, kombinert med effektiv og fornuftig bruk av energi til transport, bygg og industri. Store teknologiske  fremskritt innen lokal energiproduksjon og energistyringssystemer har gjort bygninger til en viktig del av energisystemet. Den pågående elektrifiseringen av samfunnet stiller krav til et kraftnett som kan levere nok effekt til enhver tid. Videre krever energieffektivisering, lokal energilagring og ny fornybar produksjon av elektrisitet store krav til oss i fornybarnæringen.

Vi ser etter deg som har stort engasjement for fornybarnæringen og et ønske om å jobbe med hvordan samspillet mellom fornybare energiløsninger kan tilrettelegge for lavutslippssamfunnet.

Stillingens hovedmål

 • Arbeide for fornybarnæringens interesser i rammevilkår som omhandler energibruk i bygg
 • Sikre at Energi Norges fjernvarmemedlemmers interesser tas med i helheten i organisasjonen
 • Gi solenergi en plass i Energi Norges næringspolitiske arbeid
 • Aktivt bidra til å skape et godt samarbeidsklima i eget team og organisasjon for øvrig
 • Bidra til at avdelingen og selskapet når vedtatte mål
 • Etterleve Energi Norges kjerneverdier i det daglige arbeidet og bidra til å nå visjonen til selskapet

Dette vil bli dine hovedoppgaver

 • Utvikle næringspolitiske posisjoner knyttet til energibruk i bygg, fjernvarme og elektrifisering
 • Analysere og vurdere nasjonal og europeisk politikk knyttet til energibruk (for eksempel Energieffektiviseringsdirektivet, bygningsenergidirektivet, energimerkeordninger, definisjon av nesten nullenergibygg, innkjøpsregelverk)
 • Samarbeide med norsk fornybarnæring, byggenæring, myndigheter og miljøvernorganisasjoner
 • Informere og rådgi medlemmer i saker med betydning for energibruk
 • Lede relevante fagfora i Energi Norge
 • Organisere og lede ekspertgruppe for bygg
 • Være energinæringens talsperson i forskningssenteret ZEN (zero emission neighbourhoods)
 • Øvrige næringspolitiske oppgaver

Vi ønsker at du har følgende kompetanse og egenskaper

 • Høyere utdanning innen ingeniørfag, samfunnsøkonomi, statsvitenskap eller miljøfag
 • Relevant arbeidserfaring fra for eksempel energisektoren, bygningsbransjen, miljøvern
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk
 • Erfaring med livssyklusanalyser er en fordel
 • God systemforståelse
 • Gode analytiske evner
 • Kan jobbe selvstendig og i team og dele informasjon med medarbeidere
 • Nysgjerrig
 • Evne til å tenke helhetlig og fremtidsrettet
 • Løsningsorientert med evne til å jobbe med flere oppgaver samtidig, samt prioritere oppgaver
 • Gode kommunikasjonsevner

Vi kan tilby deg

 • En stilling hvor du får mulighet til å forme mye av arbeidet selv 
 • Et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø
 • En utadrettet stilling hvor du vil opparbeide deg en stor kontaktflate mot energiselskaper og myndigheter i inn- og utland
 • En hverdag preget av gode faglige diskusjoner med kunnskapsrike kollegaer
 • Konkurransedyktige betingelser

 Stillingen rapporterer til Direktør for fornybar energi

  

Vi er et selskap med solid kunnskap og kompetanse innen rekruttering med bred ledererfaring fra flere bransjer.
I Raadgiverhuset benytter vi flere metoder for finne og velge de riktige kandidatene. Vi har et bredt nettverk vi benytter oss av i prosessen og sertifiserte testverktøy som hjelper oss å finne personen som virkelig kan tilføre din bedrift verdi.
Raadgiverhuset består av ledere med bred erfaring i rekruttering og ledelsesoppgaver. Vår bakgrunn fra både norsk og internasjonalt næringsliv gjør at vi kan løse de mest krevende oppdragene.

Kontaktpersoner

Ane Køber Guldvik
Headhunter/Seniorrådgiver, Raadgiverhuset
Mobil: 415 06 828
Viggo Friling
Headhunter/Seniorrådgiver, Raadgiverhuset
Mobil: 982 08 100

Hvem er Energi Norge AS?

Energi Norge er en landsomfattende interesse- og arbeidsgiverorganisasjon, som representerer selskapene som produserer, transporterer og leverer fornybar energi i Norge. Vår visjon er at Norge skal ta en global lederposisjon som det første fornybare og fullelektrifiserte samfunnet i verden.

Energi Norge er tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).