Nå går toget! Bane NOR søker kvalitetsleder til Utbygging Vest/Midt!

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 14. oktober, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Utbygging Vest/Midt (UVM) har det overordnede ansvaret for de store utbyggingsprosjektene i Vest- og Midt-Norge. Enheten er i dag ansvarlig for byggingen av dobbeltspor mellom Arna og Bergen, og for detaljplanlegging av nye prosjekter i vårt område.

Flere store byggeprosjekter står for tur i årene fremover, som utvidelse av godsterminalen i Bergen, Kommundedelplan  for Sandnes – Nærbø og fellesprosjekt med Statens vegvesen E16/Vossebanen Arna- Stanghelle. Vi har et engasjert og tverrfaglig miljø med ca. 85 medarbeidere.

Bane NOR søker en dyktig kvalitetsleder som vil bidra aktivt på laget som skal realisere disse viktige samfunnsoppdrag. Kvalitetsleder rapporterertil prosjektdirektør UVM. Arbeidssted er Bergen.

Arbeidsoppgaver

 • Overordnet ansvar for å utvikle, vedlikeholde og følge opp styrende dokumenter for prosjektene
 • Overordnet ansvar for avviksbehandling og kravstyring (etterlevelse av gjeldende lovverk)
 • Følge opp og bidra til opplæring i kvalitetsarbeid i prosjektene og delta i arbeid med usikkerhetsstyring
 • Ansvarlig for enhetens revisjonsprogram. Planlegge og gjennomføre revisjoner og verifikasjoner
 • Leder kan pålegge å gjennomføre arbeidsoppgaver som naturlig hører inn under ansvarsområdet, eller som av ressursmessig hensyn er nødvendige å gjennomføre

Ønskede kvalifikasjoner

 • Utdanning på universitets- eller høyskolenivå innenfor relevant fagområde. Lang og relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Dokumentert kompetanse innen kvalitetsledelse, dvs. god kunnskap og forståelse i ISO standardene (9000 serien) og tilhørende standarder
 • Kompetanse og erfaring som revisjonsleder.
 • Erfaring med kvalitetsledelse i større, tverrfaglige tekniske prosjekter
 • Gode språkkunnskaper på norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig
 • Innsikt i beste praksis innen kvalitet; metoder (eks. årsaksanalyser), verktøy for avvikshåndtering (eks. Synergi) innen styringssystemer
 • Bane NOR samarbeider med Semac for bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper
 • Du er metodisk, systematisk og resultatorientert
 • Du er faglig nysgjerrig
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer og våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende, og vi søker deg som ønsker å bidra til at disse etterleves i organisasjonen

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver hvor du vil være med og utvikle gode prosesser og rutiner for prosjektet
 • Muligheten til å bidra til forming og utvikling av et stort og sammensatt samferdselsprosjekt
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Gode lønns-, pensjons- og forsikringsvilkår
 • Personalbillett med VY sine tog

Kontaktpersoner

Gerd Christensen Husvik
Kvalitetsleder Utbyggingsdivisjonen
Telefonnummer: Tlf. 950 28 397
Hans-Egil Larsen
Prosjektdirektør UVM
Telefonnummer: Tlf. 474 76 616

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger