Must Arktisk - Marin teknologi

Stillingsbeskrivelse

Multiconsult Nord er lokalisert med regionskontor i Tromsø og kontorer i de 3 nordligste fylker samt på Svalbard. Vi er i dag totalt 185 medarbeidere. Regionen utfører flerfaglig rådgivning og prosjektering, inkludert kartlegging av fysisk miljø og grunn. Kompetansesenteret for kyst-, marin- og arktisk teknologi i Multiconsult er lokalisert til vårt kontor i Tromsø.

Gjennom Must Arktisk - Marin teknologi tilbyr vi studenter en god og relevant erfaring.  Du vil få god innsikt i våre oppdrag, vårt gode arbeidsmiljø og de interessante arbeidsoppgavene vi daglig står overfor. I Must Arktisk skal deltagerne ta del i og arbeide med konkrete problemstillinger knyttet til våre oppdrag. Hver student får en veileder og skal samarbeide tett med våre fagmiljøer.  I løpet av sommeren legges det også opp til befaring til et eller flere av våre oppdrag.

Som student er du sentral for at Multiconsult også i fremtiden realiserer prestisjefylte prosjekter som bidrar til samfunnsutviklingen. Vi forventer at du er sulten på faglige utfordringer og viser engasjement til det beste for våre kunder, kolleger og samfunnet som helhet.

Multiconsult har en betydelig oppdragsportefølje i Nord-Norge og på Svalbard. Våre oppdragsgivere favner også internasjonale selskaper som jobber med utvikling av infrastruktur i forbindelse med olje- og gassfelt i arktiske områder. I tillegg har fagområdet et særskilt fokus på havbruk og kystteknologi. Vi mener vi står foran en betydelig utvikling i nordområdene i tiden fremover, og Multiconsult skal være med på den utviklingen.

Avdeling Marin teknologi i Tromsø sine 30 medarbeidere er Multiconsults kompetansesenter innen kartlegging av arktisk og marint fysisk miljø, beregning av de tilhørende påkjenninger på aktuelle konstruksjoner og design av kystkonstruksjoner. Vi fokuserer på følgende fagfelt:

 • Bølgelast på konstruksjoner ved kysten og offshore, og tilhørende respons
 • Islaster på arktiske offshore- og kystkonstruksjoner
 • Kartlegging og modellering av marint fysisk miljø i arktiske kystområder
 • CFD modellering av lokalt klima (vind, snødrift, snøakkumulering)
 • Design av kystkonstruksjoner og havneanlegg
 • Flytende havbruksanlegg
 • Fjordkrysninger (f.eks. flytebruer)

Vi er involvert i flere større utviklingsoppdrag både nasjonalt og internasjonalt i forbindelse med industri-, olje- og gassprosjekter i nordområdene. Dette inkluderer havbruk og kystteknologi. I tillegg er det høy FOU aktivitet, blant annet med utvikling av state-of-the-art beregnings- og simuleringsverktøy for design av marine arktiske konstruksjoner.

Eksempler på løpende prosjekter:

 • Utvikling av beslutningsstøtteverktøy (fysisk miljø og belastninger) for drift og operasjoner av flytende oppdrettsanlegg
 • Statistisk modellering av lange (syntetiske) tidsserier av miljødata
 • Utvikling av simuleringsverktøy for forankrede konstruksjoner i islagte farvann
 • Dynamiske simulering av marine konstruksjoner som for eksempel bruer på flytende fundamenter
 • Simulering av dynamikken i fortøyde tankere ved eksponerte terminaler
 • Beskrivelse av det fysiske miljøet på feltutbygginger i arktiske områder
 • Under utdanning på høyskole eller universitet, både bachelor- og masterstudenter er aktuelle
 • Fagområde: marin hydrodynamikk, marin konstruksjonsteknikk, oseanografi, meteorologi
 • Vi søker fortrinnsvis studenter som i 2019 starter på siste året av sin utdanning

 

Personlige egenskaper

 • Faglig engasjert med interesse for rådgiverbransjen
 • Selvstendig og ansvarsbevisst
 • Strukturert og pliktoppfyllende
 • Resultat- og løsningsorientert med fokus på gode leveranser
 • Gode analytiske ferdigheter
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk/nordisk språk

 

Vi kan tilby

 • Utviklende og interessante arbeidsoppgaver med muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Godt arbeidsmiljø og konkurransedyktige betingelser
 • Mulighet for deltakelse i landsdekkende kompetansenettverk
 • Fem uker ferie – samt fri i romjulen og i påsken
 • Firmahytter, bedriftsidrettslag og sosiale aktiviteter
 • Nærhet til flott natur og turmuligheter
 • Nye flotte lokaler på Sluppen

Hvem er Multiconsult?

Multiconsult er et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt innen prosjektering og rådgivning. Gjennom flere kontorer i Norge og internasjonalt benytter vi 100 års erfaring til å skape ny historie. For oss handler muliggjøring om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetning blant våre mer enn 2500 medarbeidere.

Multiconsult er notert på Oslo Børs og opererer innenfor følgende syv forretningsområder: Bygg & eiendom, Industri, Olje & gass, Samferdsel, Fornybar Energi, Vann & Miljø og By & samfunn.

Les mer om Multiconsult og se flere ledige stillinger