Must Arktisk – Geo

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 25. februar, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Gjennom Must Arktisk-  Geo tilbyr vi studenter en god og relevant erfaring.  Du vil få god innsikt i våre oppdrag, vårt gode arbeidsmiljø og de interessante arbeidsoppgavene vi daglig står overfor.I Must Arktisk skal deltagerne ta del i og arbeide med konkrete problemstillinger knyttet til våre oppdrag. Hver student får en veileder og skal jobbe i fagmiljøet.  I løpet av sommeren legges det også opp til befaring til et eller flere av våre oppdrag.

Som student er du sentral for at Multiconsult også i fremtiden realiserer prestisjefylte prosjekter som bidrar til samfunnsutviklingen. Vi forventer at du er sulten på faglige utfordringer og viser engasjement til det beste for våre kunder, kolleger og samfunnet som helhet.

 

Multiconsult har en betydelig oppdragsportefølje i Nord-Norge og på Svalbard. Våre oppdragsgivere favner også internasjonale selskaper som jobber med utvikling av infrastruktur i forbindelse med olje- og gassfelt i arktiske områder. Vi tror at vi står foran en betydelig utvikling i nordområdene i tiden fremover, og Multiconsult skal være med på den utviklingen.

Avdeling Geo jobber med rådgivning og prosjektering innen Geoteknikk, Ingeniørgeologi og Miljøgeologi. Vi utfører grunnundersøkelser både med borerigger og spesialbåter for boring i kystnære farvann. Avdelingen er involvert i et bredt spekter av oppgaver. Spesielt jobber vi mye med planlegging av kystnære byggeprosjekter i forbindelse med utfylling for næringsarealer, havner og moloer samt med vegprosjekter. Avdelingen består for tiden av 38 medarbeidere.

Eksempler pågående oppdrag:

 • Harstadpakken, Statens vegvesen, - Veg og tunell
 • Vervet – Tromsø
 • Kvikkleirekartlegging i Nord-Troms for NVE
 • Hammerfest havn
 • Spuntavstivet byggegrop Rødbanken - Tromsø
 • FV 848 Ura, Rolla – utbedring av vei – geoteknisk prosjektering og oppfølging i byggefasen

 

Kvalifikasjoner

 • Under utdanning på høyskole eller universitet, både bachelor- og masterstudenter er aktuelle
 • Fagområder: geoteknikk og bergteknikk
 • Vi søker fortrinnsvis studenter som i 2018 starter på siste året av sin utdanning

 

Personlige egenskaper

 • Faglig engasjert med interesse for bransjen
 • Selvstendig og ansvarsbevisst
 • Strukturert og pliktoppfyllende
 • Resultat- og løsningsorientert med fokus på gode leveranser
 • Gode analytiske ferdigheter
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk/nordisk språk

 

Vi tilbyr

 • En unik mulighet til å bli kjent med et av Norges mest anerkjente rådgivermiljø
 • Et meget godt arbeidsmiljø preget av kompetente og engasjerte medarbeidere
 • Utfordrende og interessante arbeidsoppgaver
 • Mulighet for personlig og faglig utvikling
 • Et regionalt nettverk av nyansatte på tvers av fagfelt
 • Konkurransedyktig betingelser
 • Vi kan også være behjelpelig med å skaffe bosted
 • Tromsø tilbyr nærhet til fantastisk natur og gode turmuligheter

 

Generell informasjon

For ytterligere informasjon om stillingene, vennligst ta kontakt med:

 • Avdelingsleder Geo, Kurt Roger Fredriksen, tlf 908 52 886
 • Seksjonsleder Geoteknikk, Erlend Berg Kristiansen, tlf 995 73 343
 • Seksjonsleder Bergteknikk, Peder Helgason, tlf 901 25 118

Hvem er Multiconsult?

Multiconsult er et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt innen prosjektering og rådgivning. Gjennom flere kontorer i Norge og internasjonalt benytter vi 100 års erfaring til å skape ny historie. For oss handler muliggjøring om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetning blant våre mer enn 2500 medarbeidere.

Multiconsult er notert på Oslo Børs og opererer innenfor følgende syv forretningsområder: Bygg & eiendom, Industri, Olje & gass, Samferdsel, Fornybar Energi, Vann & Miljø og By & samfunn.

Les mer om Multiconsult og se flere ledige stillinger