Museumsverter ved Norsk vegmuseum (sommerjobb)

Stillingsbeskrivelse

Om Norsk vegmuseum og litt om jobben

Norsk vegmuseum på Fåberg er et av Norges største teknisk-industrielle museer. I tillegg til vegmuseet, som har en stor innendørs utstilling om veghistorien vår, består anlegget av Norsk fjellsprengningsmuseum med en 240 meter lang tunnel med spennende fjellsprengningshistorie, og Norsk kjøretøyhistorisk museum som viser 2000kvm med kjøretøyer fra tidlig 1900-tall og frem til våre dager. Vi har også et stort friluftsmuseum med maskiner og bygninger. Anlegget er nærmeste nabo til Hunderfossen Familiepark og har gratis inngang. Museet eies og drives av Statens vegvesen og har et nasjonalt ansvar for norsk veghistorie.

Vi søker nå etter flere serviceinnstilte museumsverter til anlegget på Fåberg.Stillingsprosenter vil variere og stillingen innebærer helgearbeid. Som museumsvert jobber du etter fastsatt vaktplan.  

Arbeidsoppgaver
 • Mottak av publikum og informere om museets tilbud.
 • Formidling av vår spennende historie
 • På noen lokasjoner har man ansvar for betjening av kasse og salg i museumsbutikk
 • Man ville kunne bli satt til andre oppgaver ved behov som f.eks. vakt og renhold
Hvem søker vi?

Vi ser etter sommeransatte som er:

 • Serviceinnstilt
 • Utadvendt
 • Ansvarsbevisst og pålitelig
 • Selvstendig, men også god til å samarbeide med andre

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Kvalifikasjonskrav:

 • Du må fylle 18 år før oppstart
 • Du må beherske norsk og engelsk, gjerne også et tredje språk.
 • Erfaring fra serviceyrke er en fordel
 • Kunnskap og interesse for kjøretøy og/eller historie er en fordel for noen av stillingene.

Intervjuer kan bli gjennomført digitalt.

Annet om Statens vegvesen

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi ber om at du registrerer din utdanning og yrkeserfaring i Jobbnorge. Vi ber også om at du vedlegger relevante vitnemål og attester. Legg gjerne ved CV, dersom du ønsker det .

Vil du vite mer om stillingene kan du kontakte:Leder for administrasjon og drift, Randi Tone Skjelsvold, mobil 95 97 93 81

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. 

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger