Museumshåndverker ved Norsk vegmuseum

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 03. mai, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Hva er dine arbeidsoppgaver og ditt ansvar?

 • Fagmessig bygging og vedlikehold av utstillinger og andre installasjoner.
 • Ettersyn, tilstandsvurdering og forebyggende vedlikehold av bygningsmasse
 • Deltakelse i prosjekter innen fagområdet og innenfor drift
 • Andre drift- og vedlikeholdsoppgaver i museumsanlegget

Hvem er du?

Vi krever at du har fagbrev eller svennebrev innenfor snekkerfagene. For kandidater med sterk og allsidig praksis fra det aktuelle fagområdet og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kravet til utdanning frafalles.

Vi krever at du har relevant erfaring fra fagfeltet. Videre krever vi at du har førerkort kl. B. Det er også en stor fordel om du har førerkort kl. BE og T. Du må beherske norsk skriftlig og muntlig.

Det er en fordel at du har erfaring med bruk av traktor som arbeidsverktøy. Det er også en fordel at du har erfaring med digitale verktøy. Arbeidsoppgavene inneholder en del tunge tak og stiller krav til god allmenn fysikk.

Vi vektlegger personlige egenskaper, og vi ønsker oss en ny kollega som er:

 • Selvstendig, men også samarbeidsvillig
 • Motivert og pålitelig
 • Serviceinnstilt
 • Løsningsorientert og har god gjennomføringsevne
 • Fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver og arbeidstid

Om Norsk vegmuseum

Norsk vegmuseum på Fåberg er et av Norges største teknisk-industrielle museer. I tillegg til vegmuseet, som har en stor innendørs utstilling om veghistorien vår, består anlegget av Norsk fjellsprengningsmuseum med en 240 meter lang tunnel med spennende fjellsprengningshistorie, og Norsk kjøretøyhistorisk museum som viser 2000kvm med kjøretøyer fra tidlig 1900-tall og frem til våre dager. Vi har også et stort friluftsmuseum med maskiner og bygninger. Anlegget er nærmeste nabo til Hunderfossen Familiepark og har gratis inngang. Museet eies og drives av Statens vegvesen og har et nasjonalt ansvar for norsk veghistorie.

Andre opplysninger

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • godt arbeidsmiljø
 • lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk

Annet om stillingen

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Vi ber om at du registrerer din utdanning og yrkeserfaring i Jobbnorge. Vi ber også om at du vedlegger relevante vitnemål og attester. Legg gjerne ved CV, dersom du ønsker det .

Flere opplysninger om stillingen kan fås hos kontorsjef Randi Tone Skjelsvold mob. 959 79 381, eller e-post: randi.skjelsvold@vegvesen.no.

Kontaktpersoner

Randi Tone Skjelsvold
Kontorsjef

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens vil lede an i utviklingen av et effektivt, sikkert og helhetlig transportsystem tilpasset morgendagens behov og teknologi. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på vei og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet smarte, trygge og miljøriktige transportvalg.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks nyetablerte divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger