Motiveres du av gode brukeropplevelser?

Infrastruktur arkitekt/ Seniorrådgiver

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 16. september, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Teknologi gir oss muligheten til å gjøre arkivene tilgjengelige på nye måter, slik at våre tjenester blir aktuelle og tilgjengelige med utgangspunkt i innbyggernes og offentlig sektors behov. Måten vi kan levere nye tjenester på, vil i stor grad påvirke og påvirkes av arbeidsprosessene våre.

Arkivverket ønsker større fokus på digital arkitektur, ny teknologi og tjenester som håndterer økt kompleksitet, blant annet gjennom økt automatisering, integrasjon og utnyttelse av maskinlæring.

Vi ønsker derfor å styrke teamet vårt med en infrastrukturarkitekt som skal jobbe sammen med hele organisasjonen og være en viktig bidragsyter til at vi lykkes. Har du erfaring fra tilsvarende rolle, vil vi gjerne høre fra deg.

Hovedoppgaver

Du vil i samarbeid med virksomhetsarkitekter i Arkivverket og andre statlige organisasjoner, utarbeide arkitekturdesign for nye og endrede løsninger, felleskomponenter osv. Du vil delta aktivt i prosjekt og linjeaktiviteter som rådgiver, herunder spesifikasjon og kvalitetssikring av grensesnitt mot infrastruktur.

Du er en aktiv bidragsyter i anskaffelsesprosesser og du bidrar til å sikre at etablering og implementering av tjenestetilbudet gjøres i henhold til arkitekturstrategi, prinsipper og krav.

Noen av hovedoppgavene i denne stillingen vil være å etablere og aktivt forvalte en helhetlig arkitektur for teknologi- og infrastruktur, inkludert sikkerhet og tilganger

Vi ser etter deg som har:

 • Høyere utdanning på universitets- eller høgskolenivå, fortrinnsvis på masternivå. ( Lang og relevant erfaring kan i spesielle tilfeller kompensere for utdanningskravet )
 • 2-5 års relevant erfaring med IT infrastruktur og nettverksprosjekter i større virksomheter
 • Bred erfaring fra teknisk infrastruktur i følgende område:
 • Skytjenester (PaaS og IaaS)
 • Nettverks- og brannmurteknologier
 • Lagring og databaser
 • Virtualisering
 • Erfaring med kontainerteknologi, automatisering og maskinlæring
 • Det er en fordel om du har kjennskap til prosjektarbeid og samspillet mellom arkitektur- og prosjektprosesser, samt kjennskap til aktuelle metoder og standarder for IT-utvikling og informasjonsforvaltning.

Personlige egenskaper:

 • Analytisk anlagt
 • Du ser raskt muligheter og løsninger
 • Utpreget samarbeidsevne, på tvers av ulike fagområder
 • Brukerorientert med god forretningsforståelse
 • Tar initiativ og har stor gjennomføringsevne
 • Gode formidlingsevner, både muntlig og skriftlig

Hvorfor skal du arbeide i Arkivverket?

Vi er en virksomhet hvor det digitale skiftet krever stor omstilling og byr på spennende arbeidsoppgaver. Du vil samarbeide med dedikerte og dyktige kolleger og arbeide på et felt i utvikling. Vi holder til på Sognsvann med enkel tilgang til offentlig transport, turmuligheter og parkering.

Vi tilbyr fleksibel arbeidstid og mulighet for trening i arbeidstiden.

Stillingen lønnes som seniorrådgiver fra kr. 544.400,- til 754.900,- avhengig av kompetanse og erfaring. For spesielt kvalifiserte søkere, kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse.

For mer informasjon om stillingen er du velkommen til å kontakte fagdirektør Sven Bjørn Lilleslåtten, telefon 911 36 872.

Vi oppfordrer:

Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, alder, hull i CV eller funksjonsevne.

Opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf offentlighetsloven § 25. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

 

For mer informasjon se www.arkivverket.no. 

Hvem er Arkivverket?

Arkivverket tar vare på arkiver fra statlig og privat sektor. Vi leverer tjenester til offentlig forvaltning i form av standarder, regelverk, veiledning og tilsyn.

Vårt samfunnsoppdrag vil kreve store omstillinger i en digital tidsalder, der vi har mål om å ha effektive og selvbetjente løsninger. Vi skal både veilede arkivskapere og tilgjengeliggjøre Norgeshistorien for publikum. Vi er nasjonens hukommelse og nåtidens arkivvoktere.

For mer informasjon se www.arkivverket.no