Miljøsjef

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 23. april, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Universitetet i Oslo har høye ambisjoner på miljø- og klimaområdet. I UiOs Strategi 2020 stadfestes det at: «UiO vil ta et ansvar for å møte miljø- og klimautfordringene gjennom forskning og utdanninger med miljørelevans og ved bærekraftig drift. Gjennom den økte og samlede innsats på miljøområdet skal UiO etablere seg som et grønt universitet.» En bærekraftig eiendomsvirksomhet er vesentlig for å oppnå dette.

Som miljøsjef i Eiendomsavdelingen (EA) vil du være ansvarlig for å lede og følge opp eiendomsavdelingens strategiske arbeid med miljø og klima. Du vil ha ansvar for å lede, følge opp og etterspørre resultater for miljøarbeidet. Du vil bidra med din miljøkompetanse inn i konkrete prosjekter og utredninger, slik som i utviklingen av Nedre Blindern, Oslo som europeisk miljøhovedstad 2019, implementering av miljø- og energiledelse ved UiO og i store byggeprosjekter. I noen tilfeller vil være aktuelt at du er prosjektleder for miljørelaterte prosjekter.

Som miljøsjef vil du samarbeide på tvers av universitetet, med fakultetene, museene og studentene, for å fremme en miljøeffektiv eiendomsvirksomhet og miljøvennlig atferd. Miljøsjefen rapporterer direkte til eiendomsdirektør.

Arbeidsoppgaver

 • Følge opp og videreutvikle eiendomsavdelingens strategiske miljø- og klimaarbeid
 • Bygge fremragende grønn kompetanse på tvers av eiendomsavdelingens virkefelt
 • Rådgi og bistå fagpersoner og ledere for å ivareta miljø og bærekraft.
 • Bidra i videreutviklingen av energi- og miljøledelse
 • Utvikle og etablere egnede systemer for oppfølging av miljøarbeidet, basert på aktuelle standarder som BREEAMNor
 • Følge opp UiOs forpliktelser som signeringspartner på Eiendomssektorens veikart mot 2050
 • Representere EA i aktuelle samarbeidsfora som Grønn Byggallianse, Næring for klima og Oslo som europeisk miljøhovedstad 2019
 • Bidra til å gjennomføre holdningskampanjer for UiOs studenter og ansatte

Kvalifikasjonskrav 

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende masternivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet.
 • Det kreves relevant erfaring som miljørådgiver eller prosjektleder
 • Det kreves bred kunnskapsbase relatert til miljø, energi, bærekraft
 • Det er en fordel med erfaring fra eiendomsvirksomhet, gjerne fra offentlig forvaltning eller andre store organisasjoner

Personlige egenskaper

Du er selvstendig, samarbeider godt med andre og jobber systematisk og ryddig. Du er løsningsorientert, har god gjennomføringsevne og evner å håndtere komplekse prosesser. God fremstillingsevne, både skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk, er en forutsetning.

Vi tilbyr

 • Et hyggelig og spennende arbeidsmiljø med gode kollegaer og godt faglig miljø
 • Prosjekter i en svært interessant, spennende og utfordrende bygningsmasse.
 • God mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Stillingen lønnes som senioringeniør SKO 1181 i lønnsspenn mellom kr. 548.200 – kr. 745.600, avhengig av kompetanse og erfaring.
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse
 • Stilling i en IA-virksomhet

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • vitnemål og attester

Søknad og vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Eventuelt ved lederstilling med mindre enn 40 % kvinneandel oppfordres kvinner spesielt til å søke.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

 Habberstad AS er et Oslo-basert konsulentselskap som arbeider med prosjektledelse og rekruttering.Vår ambisjon er å være et ledende fagmiljø innenfor våre arbeidsfelt. Vi har utelukkende senior-personell med solid erfaring fra krevende oppdrag.

Kontaktpersoner

Jan Egil Myhre
Rådgiver, Habberstad
John Skogen
Eiendomsdirektør
Øystein Malme
Rådgiver, Habberstad

Hvem er Universitetet i Oslo?

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) leverer infrastruktur og IT-tjenester/-løsninger til både Universitetet i Oslo og universitets- og høgskolesektoren i Norge. USIT er et av landets største IT-faglige miljøer med i overkant av 200 fast ansatte og en omsetning på mer enn 260 millioner kroner. Vi arbeider med et bredt spekter spennende tekniske løsninger basert på fremtidsrettet teknologi. USIT legger stor vekt på å gi sine tilsatte utfordrende og lærerike oppgaver som gir gode muligheter for faglig utvikling.