Miljørådgiver/YM rådgiver Midt

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Seksjon Miljørådgivning i region Midt arbeider med et vidt spekter av miljørelaterte problemstillinger.  Seksjonens arbeidsområde var opprinnelig fokusert på håndtering av forurenset grunn og sedimenter, og miljøkartlegging av bygg (riving), og vi har fortsatt størst kapasitetet på disse områdene. De senere årene har markedet endret seg, gjennom bl.a større fokus på det totale miljøavtrykket ved gjennomføringen av både bygge- og anleggsprosjekter.  I de fleste prosjekter etterspørres nå også fagkompetanse innen miljøledelse / miljøkoordinering / miljøsertifisering / RIM.

Multiconsult har kompetanse på miljøledelse, men vi ønsker nå å styrke oss ytterligere for å møte en økende etterspørsel og bidra til at miljøavtrykk og bærekraft står høyt på agendaen i alle våre prosjekter.

Vi ser derfor etter en rådgiver innenfor området miljøledelse anlegg (RIM/YM-rådgiver).  Noen års relevant erfaring vil være en fordel, men nyutdannede oppfordres også til å søke.

Aktuelle arbeidsoppgaver vil kunne tilpasses ditt erfaringsnivå, og være noen av følgende oppgaver:

  • Ivaretakelse av fagdisiplin RIM / miljøledelse / YM i anleggsprosjekter
  • Utarbeide og følge opp miljøprogram og miljøoppfølgingsplaner
  • Klimagassregnskap og LCA-vurderinger
  • Miljøvennlig materialvalg (EPD)
  • Miljørisikoanalyser
  • Miljøsertifisering (f.eks. CEEQUAL)

Kvalifikasjoner

  • Mastergrad innen relevant fagområde
  • Både erfarne og nyutdannede kandidater oppfordres til å søke
  • God skriftlig og muntlig formuleringsevne
  • Førerkort for bil klasse B 

Seksjon Miljørådgivning er en del av avdeling Geo i Region midt, som teller ca. 80 engasjerte personer fordelt på seksjonene Geoteknikk, Bergteknikk, Miljørådgivning og Grunnundersøkelser. Seksjon Miljørådgivning har i dag 21 ansatte i regionen, 5 i Ålesund og 16 i Trondheim.

Vårt kjennemerke er at vi leverer praktiske løsninger på kompliserte miljøutfordringer, med stort fokus på gjennomførbarhet og kostnader.  Dette gjør vi med utgangspunkt i en kompetent og velfungerende stab av miljørådgivere, med et bredt spekter av kompetanse og personlige egenskaper, og der vi også har fokus på at det skal være inspirerende og artig å gå på jobb!

Generell informasjon 

For nærmere informasjon om stillingen kontakt seksjonsleder Erling Ytterås, tlf +47 909 35 144, erling.ytteraas@multiconsult.no

Kontaktpersoner

Erling K. Ytterås
Seksjonsleder
Telefonnummer: +47 909 35 144

Hvem er Multiconsult?

Multiconsult er et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt innen prosjektering og rådgivning. Gjennom flere kontorer i Norge og internasjonalt benytter vi 100 års erfaring til å skape ny historie. For oss handler muliggjøring om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetning blant våre nærmere 3000 medarbeidere.

Multiconsult er notert på Oslo Børs og opererer innenfor følgende syv forretningsområder: Bygg & Eiendom, Industri, Olje & Gass, Samferdsel, Fornybar Energi, Vann & Miljø og By & Samfunn.

Les mer om Multiconsult og se flere ledige stillinger