Miljørådgiver/biolog med erfaring

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

I Sweco møter du dyktige kolleger som setter pris på meningene dine. Sammen jobber dere på spennende og inspirerende prosjekter som skaper framtidens Norge. Jobben vår er å sørge for at dagens og morgendagens samfunn kan tilby alt det innbyggerne trenger – rent vann, varme boliger, effektiv transport og moderne sykehus. For å lykkes med det, må vi ha et tett samarbeid med kundene våre. Derfor er den typiske Sweco-medarbeideren imøtekommende, faglig dyktig og engasjert i kundenes prosjekter. 

Hos oss gjør du en forskjell. Du kommer inn i en engasjert gruppe, som preges av et nytenkende, godt og sosialt miljø med bred kompetanse. Gruppen består ellers av biologer, naturforvaltere og hydrologer. Din rolle er å styrke fagmiljøet med kunnskap, engasjement og erfaring innen kartlegging av natur og miljørelaterte problemstillinger knyttet til naturmiljø.

Hos oss vil du utvikle deg. Som prosjektleder vil du følge opp fremdrift og økonomi samt bidra i markedsarbeid og utvikling av fagområdet ditt. Hvis du er målrettet og tar initiativ, er det gode muligheter for at du kan påvirke din egen arbeidsdag- og oppgaver. Gjennom god prosjektstyring har vi stor grad av fleksibilitet i hverdagen. Vi gir jevnlig oppfølging, slik at du lykkes med dine karrierevalg og arbeidsprestasjoner.

Arbeidsoppgaver 

Stillingen tilpasses din kompetanse, og aktuelle arbeidsoppgaver kan for eksempel være:

 • Naturkartlegging etter NiN 2.0
 • Naturundersøkelser knyttet til terrestrisk eller akvatisk miljø
 • Miljødesign i regulerte vassdrag
 • Utarbeide konsekvensutredninger
 • Miljøoppfølging av anlegg
 • Utarbeide miljøoppfølgingsplaner, ytre miljø-planer, MTA-planer
 • Utarbeide tilstandsvurderinger (forurensing, akvatisk liv) og tiltaksplaner for vassdrag, samt følge opp under gjennomføring

Du vil bidra i alle faser av prosjekter: planlegging, eventuelle befaringer, databehandling, rapportering og kundekontakt.

Stillingen er tilknyttet Swecos avdeling i Trondheim. Du må regne med noe feltarbeid og reising. 

Dette kan du:

Erfaring fra én av følgende er nødvendig:

 • Botanisk naturmiljø: God kompetanse og erfaring innen kartlegging av natur etter NiN 2.0 fra 2018 - 2019.
 • Akvatisk naturmiljø: Solid erfaring innen tema som tilstandsundersøkelser, tiltaksplaner og miljødesign.
 • Kandidater med solid erfaring innen konsekvensutredninger, miljøoppfølging i anlegg og miljøoppfølgingsplaner blir også vurdert.

Ellers er det ønskelig at:

 • Du har minst en sesongs erfaring med NiN 2.0 eller minst tre års erfaring innenfor noen av de andre arbeidsoppgavene.
 • Du har gode skriftlige og muntlige fremstillingsevner.
 • Du har glød og engasjement og evne til å spre dette til dine kolleger.

Sweco former fremtidens byer og samfunn. Vi skaper bærekraftige bygg og effektiv infrastruktur. Sweco er Europas ledende rådgivende ingeniørselskap. Vi er over 16 000 medarbeidere i Nord-Europa og gjennomfører årlig prosjekter i 70 land over hele verden.

Kontaktpersoner

Lars Erik Andersen
Miljørådgiver
Telefonnummer: 93451577

Hvem er Sweco Norge?

Vil du være med å forme fremtidens byer og samfunn? Da er Sweco stedet for deg. Jobben vår er å sørge for at dagens og morgendagens samfunn kan tilby alt det innbyggerne forventer - rent vann, varme boliger, effektiv transport og moderne sykehus. For å lykkes med det, må vi ha et tett samarbeid med kundene. Derfor er den typiske Sweco-medarbeideren alltid tilgjengelig og engasjert i kundenes prosjekter med etterspurt kompetanse.

Sweco er Europas største rådgiverselskap innen teknikk, miljø og arkitektur. Swecos 14 500 ingeniører, miljøeksperter og arkitekter jobber hver dag med å planlegge og utforme fremtidens byer og samfunn. Selskapets ansatte utfører årlig titusenvis av oppdrag i rundt 70 land over hele verden. I Norge har Sweco 1 350 ansatte og 26 kontorer over hele landet.

Les mer om Sweco Norge og se flere ledige stillinger