Miljørådgiver

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 15. mai, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Norconsult er ledende på miljøkompetanse i Norge og har ca. 100-110 personer som arbeider fast med ulike miljørelaterte problemstillinger innen fagområder som miljøgeologi, hydrogeologi, miljøkjemi, marint miljø, miljøovervåkning, klimaregnskap, miljøkartlegging av bygg, miljøoppfølging og miljøstyring. Miljøavdelingene i Norconsult samarbeider tett med et nettverk av høyt kvalifiserte miljøfaglige rådgiver på tvers av kontorene. 

Norconsult sitt kontor i Kristiansand ligger midt i sentrum, i Henrik Wergelands gate, rett ved kollektivakser for buss og tog. I Kristiansand er vi 33 medarbeidere som dekker fagområder innen miljø, vann – og avløp, el-kraft teknikk, VVS og energiplanlegging, arealplan, skole – og barnehageplanlegging, veg og samferdsel, byggeteknikk, SØK, idrettsanlegg, dam og vassdrag, prosjekt – og byggeledelse, SHA og kvalitetsstyring.

Kristiansandskontoret besitter i dag kompetanse innen forurenset grunn, miljøkartlegging av bygg, miljøoppfølging av bygg- og anleggsprosjekter, sediment og forurensning i sjø, vannforvaltning, vannforurensning og ferskvannsøkologi.

Dine arbeidsoppgaver vil være:

Dine oppgaver vil være varierte og omfatte alle faser av et prosjekt. Oppgavene vil bli tilpasset din kompetanse, kombinert med dine ønsker/behov for videre utvikling. Eksempler på arbeidsoppgaver kan være: 

 • Oppdragsledelse 
 • Kartlegging av forurensning i jord, vann og sedimenter 
 • Praktisk rettet rådgivning innen diverse forurensningssaker 
 • Planlegging og oppfølging av praktiske tiltaksarbeider i forurenset grunn, sedimenter og vann 
 • Miljøsaneringsbeskrivelse og ombruksvurderinger av bygninger som skal rives/rehabiliteres 
 • Vannforvaltning, vannforurensning og ferskvannsøkologi
 • Visualisering og modellering ved hjelp av GIS og/eller AutoCAD eller annet 
 • Andre miljøutredninger 
 • Oppdragsledelse med faglig og økonomisk oppfølging av prosjekter 
 • Kunnskap om klimaregnskap/klimaberegninger 
 • Befaringer og oppfølging på anlegg 
 • Samarbeid og kontakt med eksterne aktører og kunder
 • Oppgaver i totalentrepriser

For oss er det viktig at du:

 • Er en erfaren miljørådgiver innen et eller flere av følgende fagområder; forurenset grunn, forurensede sediment, miljøkartlegging av bygg, miljøoppfølging, vannforvaltning, vannforurensning, ferskvannsøkologi, klimaberegninger på master nivå. Vi vil også vurdere deg med færre års erfaring og nyutdannede
 • Har erfaring med ulike verktøy innen GIS/AutoCAD 
 • Har interesse for og god kjennskap til anlegg- og byggeprosjekter, herunder totalentrepriser 
 • Er flink til å formulere deg muntlig og skriftlig 
 • Er kreativ og løsningsorientert 
 • Har praktisk sans 
 • Er faglig ambisiøs med analytiske evner 
 • Har godt humør, engasjement og gode samarbeidsevner 

Hos oss får du:

 • Gode lønns- og ansettelsesbetingelser 
 • Eierskap i egen bedrift 
 • Fleksibel arbeidstid og sommertid 
 • Store faglige utfordringer der du har mulighet til å utvikle deg videre sammen med dyktige medarbeidere 
 • Godt arbeidsmiljø og et godt sosialt miljø 
 • Spennende karrieremuligheter innen fag og oppdragsledelse 
 • Miljøbevisst samfunnsplanlegging 
 • Deltakelse i faglige nettverk i Skandinavia, fadderordning og kompetanseutviklingsplan 
 • Studieturer, ulike sosiale arrangementer, idrettslag, bedriftshytter mm. 

Innsendelse av søknad:

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes via vårt elektroniske søknadsskjema på våre internettsider. Vi gjør oppmerksom på at det kun er de elektroniske søknadene som vil bli behandlet. 

Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre over 4 600 medarbeidere som er stasjonert på 118 kontorer i hele verden. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo.

Kontaktpersoner

Camilla Espedalen
Kontorleder
Telefonnummer: 97099529

Hvem er Norconsult?

Norconsult AS er med sine 4000 ansatte Norges største flerfaglige rådgiver rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering. Vi leverer tjenester nasjonalt og internasjonalt knyttet til bygg og eiendom, energi, industri, miljø, olje og gass, samferdsel, samfunnsplanlegging, sikkerhet og vann og avløp. Selskapet som er eid av de ansatte har hovedkontor i Sandvika og mer enn 96 andre kontorer i Norge og utlandet.

Les mer om Norconsult og se flere ledige stillinger