Miljørådgiver

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Faglig ressurssenters seksjon for Kulturminne, bygg og miljø har ledig en fast stilling som klima- ogmiljørådgiver. Statsbygg forvalter 2,9 millioner m2, oppfører nybygg og rehabiliterer bygninger for om lag 7 milliarder kroner årlig. Itillegg gir Statsbygg råd til statlige aktører som leier i det privatemarkedet. På alle disse områdene skal klima- og miljøfotavtrykket reduseres itråd med føringer gjennom regelverk, slik som anskaffelsesregelverket, og pågrunnlag av føringer i Statsbyggs miljøstrategi. Statsbygg og byggebransjenpåvirker en rekke miljøaspekter. Miljørådgivningen i Statsbygg er rigget for åivareta de påvirkninger virksomheten bidrar med, og søke å redusere disseinnenfor rammene av virksomheten. Faglig ressurssenter (F) er Statsbyggs interne faglige rådgivingstjeneste. Rådgiverne i F leverer tjenester til byggherreavdelingen, eiendomsutvikling og forvaltning, drift og vedlikehold og til rådgivning og tidligfase. F bidrar ogsåi høringsuttalelser, er engasjert i råd og fagarenaer i bransjen ogbidrar i intern kursvirksomhet.

Vi søker en dedikert og strukturert person med rett kompetanse og motivasjon for dette arbeidet. I stillingenvil miljørådgivning i Statsbyggs byggeprosjekter være sentralt. Det innebærer åutvikle og følge opp miljøkrav i våre byggeprosjekter, utføre faganalyserknyttet til miljøkravene, slik som klimagassberegninger, bidra ilivssykluskostnadsberegninger, energivurderinger. Stillingen vil inngå som endel av et team med fem andre miljørådgivere.

Vi vil kunne tilrettelegge for digital gjennomføring av intervjuer. 

Arbeidsoppgaver

 • Miljørådgivning i Statsbyggs byggeprosjekter, utvikle og følge opp miljøkrav i våre kontrakter
 • Miljørådgivning til Statsbygg eiendomsdrift og forvaltning
 • Utføre klimagassberegninger og energivurderinger tidlig i vår prosjektutvikling, og følge opp leveranser fra prosjektering og bygging
 • Vurdere og utrede mulighetene for sentrale miljøkrav, slik som utslippsfrie byggeplasser, blågrønn faktor, miljøgifter og aktuelle miljøsertifiseringer slik som BREEAM-NOR
 • Bidra i faglig utvikling internt og eksternt
 • Delta i relevante samarbeidsfora og presentere og representere internt og eksternt

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på masternivå.
 • Klima- og miljøfaglig kompetanse
 • Kjennskap til klimagassberegninger, energiberegninger
 • Kjennskap til klimatilpasning
 • Gjerne erfaring fra byggebransjen – både nybygg og rehabilitering
 • Kjennskap til sentral miljøtiltak i byggebransjen, slik som utslippsfri byggeplass, blågrønn faktor, BREEAM-NOR-sertifisering, miljøgifter
 • Gjerne kunnskap om sirkulærøkonomi

Personlige egenskaper

 • Selvstendig og løsningsorientert
 • Strukturert
 • Gode pedagogiske evner, god formidlingsevne
 • Pådriver, har gjennomføringskraft
 • Gode samarbeidsegenskaper, evne til å jobbe i team
 • God rolleforståelse

Vi tilbyr

Moderne og aktivitetsbasert arbeidsplass midt i Oslo sentrum med godt kollektivtransporttilbud og gratis sykkelparkering innendørs

Fleksibel arbeidstidsordning

Støtteordninger for trening og eget bedriftsidrettslag

Gjennom Statens pensjonskasse får du gode pensjons- og forsikringsordninger, samt tilbud om boliglån til gunstig rente. Stillingen lønnes som 1087 overingeniør/ 1181 senioringeniør lønnes fra kr 500 000,- til 800 000,-, Lønn er avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.

Kontaktpersoner

Lars Petter Bingh
fung. avdelingsdirektør
Telefonnummer: 45451600

Hvem er Statsbygg?

Statsbygg gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker, er eiendomsutvikler og blant Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere. Våre 880 engasjerte og dyktige medarbeidere bidrar til at vi leverer bygg med mening i hele Norge og i over femti andre land. Statsbygg omsetter for omlag 11,7 mrd. kroner, hadde et investeringsnivå i 2018 på 6,8 mrd. kroner og har en eiendomsportefølje på 2,9 millioner kvm til en verdi av ca. 48 mrd. kroner. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver innen mange fagområder og søker medarbeidere som vil gjøre oss enda bedre!

Les mer om Statsbygg og se flere ledige stillinger