Miljørådgiver

Stillingsbeskrivelse

OKEA søker en dyktig miljørådgiver med hovedoppgave å gi faglig støtte til selskapetsdriftsorganisasjon i Kristiansund for oljefeltet Draugen i Norskehavet. OKEAarbeider for å sikre langsiktig drift av Draugen og oppgaver og løsninger somangår ytre miljø er sentrale for dette. Vi arbeider for at våre aktiviteter skalgi minst mulig miljøpåvirkning og for kontinuerlig forbedring og reduksjon av utslipptil luft og sjø. Miljørådgiveren vil være viktig i dette arbeidet sammen medselskapets miljøspesialist og øvrige organisasjon. Miljørådgiveren må ha høyfaglig standard og god evne til å lede seg selv. Miljørådgiveren vil inngå iselskapets HMS-avdeling og vil rapportere til HMS-direktør. 

Arbeidsoppgaver:

 

 • Være hovedkontakt for miljøfaglige spørsmål og støtte til Draugen driftsorganisasjon 
 • Miljørapportering og kjemikaliestyring
 • Oppfølging av utslippstillatelse
 • Oppfølging av miljøovervåkning og utslippsmålinger
 • Bidra innenfor selskapets oljevernberedskap   
 • Oppfølging av bruk av kjemikalier og arbeide for substitusjon i offshore operasjoner
 • Miljøvurderinger av utslipp til hav og luft
 • Støtte til beslutningsprosesser som angår forbedringsinitiativ innenfor ytre miljø
 • Bistand i miljøoppgaver innenfor andre av selskapets aktiviteter ved behov, f.eks.innenfor boring og utbyggingsprosjekter 
 • Utforme og kvalitetssikre arbeidsprosesser, dokumenter og søknader innenfor miljø
 • Bidra i arbeidet med kontinuerlig forbedring av selskapets miljømessige fotavtrykk
 • Presentasjon av selskapets miljøarbeid
 • Sikre at selskapet til enhver tid opererer i samsvar med regelverk,myndighetstillatelser, interne prosedyrer og arbeidsprosesser innenfor oppgaversom angår ytre miljø
 • Kontakt/samarbeid med fagmiljø i andre selskap, konsulentselskap, forskningsmiljø ogbransjeorganisasjonerEngasjere seg og delta også i andre aktiviteter og oppgaver innenfor HMS etter behov

 

 

 

Kvalifiksjoner

 

 • Universitetsutdanning innenfor relevante fagområder (marinbiologi,miljøfag, prosesskjemi, eller lignende), med gode resultater. Vi ønsker at du legger ved kopier av vitnemål og attester. 
 • 0-5 års erfaring; erfaring innenfor arbeid med ytre miljø og/eller prosesskjemi ioljebransjen er positivt, men stillingen er også aktuell for nyutdannede medengasjement for petroleumsindustrien og miljøoppgaver 
 • Gode norsk- og engelskunnskaper                                                                                                                                                                                                            

 

 

Personlige egenskaper

 

 • Strukturert, ryddig og nøyaktig
 • Selvstendig, initiativrik og effektiv
 • Stor leveringsevne
 • God formuleringsevne muntlig og skriftlig
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Vi forutsetter at den rette kandidaten er en positiv person som holder struktur,høy kvalitet og tempo i gjennomføringen.

     

 

 

Vi tilbyr

 

 • Muligheter til å bidra til selskapets vekst og utvikling 
 • Muligheter til å bidra i selskapets arbeid for kontinuerlig forbedring innenfor miljø     
 • Faglig og personlig utvikling
 • Inspirerende og dynamisk miljø i gode lokaler
 • Konkuranse dyktige betingelser
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

       

Kontaktpersoner

Gunvor Rolland
HR Advisor
E-postadresse: gunvor.rolland@okea.no
Mobil: 48120116

Hvem er OKEA ASA?

OKEA ASA er et oljeselskap etablert i Trondheim i 2015. OKEAs ambisjon er å bidra til verdiskapingen ved å framskaffe sikre og rimelige utbyggings- og driftsløsninger for oljefunn på norsk sokkel. OKEA vil bygge videre på de resultat oljeselskapene på norsk sokkel frambringer gjennom letevirksomheten ved å erverve andeler i funn som i dag ikke har noen utbyggingsplan, men som likevel kan inneholde verdifulle reserver. Gjennom et strategisk og operativt samarbeid med oljeserviceindustrien vil OKEA framskaffe de mest kostnadseffektive utbyggings- og driftsløsningene. For å lykkes med en slik strategi må medarbeiderne i OKEA kombinere kreativitet med kompetanse. OKEA deltar på norsk sokkel både som operatør og partner. I begge tilfeller skal vi gjøre en forskjell. Hovedkontoret er i Trondheim og OKEAs driftsorganisasjon er i Kristiansund. Se www.okea.no for mer informasjon.