Miljørådgiver

Stillingsbeskrivelse

Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for planlegging, utredning og bygging av nye dobbeltsporstrekninger i Bane NOR. Vi har en av Norges største prosjektporteføljer innen infrastruktur. Porteføljen inkluderer blant annet hele InterCity-utbyggingen med prosjekter som Follobanen, fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16, samt flere store prosjekter i Bergensområdet.
Ved InterCity-satsingen bygges moderne jernbane, som legger til rette for å møte den økende etterspørselen etter person- og godstransport og avlastning av Oslo-området. Har du lyst til å være med på dette sammen med noen av våre beste jernbaneplanleggere, har du muligheten til det nå.
Vi søker 2 miljørådgivere til enheten Plan og utredning, som er ansvarlig for utredning og kommuneplanfasen. Miljø og klima skal integreres og ivaretas i alle faser i Bane NORs prosjekter og som miljørådgiver skal du bistå prosjektledelsen i dette arbeidet. 

Arbeidsoppgaver

  • Utarbeide delmål og strategier for å oppfylle prosjektenes miljø
  • og klimamål
  • Bistå med utarbeiding av styrende dokumenter i prosjektene
  • Faglig oppfølging av eksterne rådgivere, leverandører og interne enheter innen fagområdet
  • Ivareta byggherrens kvalitetssikring av klima og ytre miljø ved vurdering av konsekvens, mulige tiltak og oppfølgende undersøkelser
  • Bistå ledelsen med beslutningsgrunnlag slik at klima og miljø tas hensyn til i beslutningsprosesser 
  • Koordinere og delta i arbeidsgrupper og utredninger av klima og ytre miljø på vegne av enheten
  • Bidra til samarbeid og dialog internt, med relevante samarbeidspartnere og miljømyndigheter
  • Innhente nødvendig miljøstatistikk og miljøinformasjon for bruk i kvartalsrapporter og årsrapporter 
  • Påse at kostnader for mulige miljø
  • og klimatiltak er tatt hensyn til
  • Ivareta miljø
  • og klimakrav i anskaffelsesprosesser, og eventuelt delta i evaluering av mottatte tilbud

Ønskede kvalifikasjoner

  • Master/Bachelornivå eller annen relevant utdanning. Realkompetanse kan kompensere for manglende formell utdanning
  • Faglig bakgrunn innen et eller flere av emnene: naturforvaltning, planprosesser med vekt på KU og miljøutredninger, anleggs
  • og miljøteknikk 
  • 3
  • 5 års erfaring som rådgiver fra konsulent, entreprenør, byggherre og/eller offentlig forvaltning 
  • Fordel med erfaring fra risikovurderinger og/eller utredninger av klima og miljø, miljøoppfølging på anlegg
  • Innsikt i offentlige planprosesser, bygg
  • og anlegg
  • Kunnskap om lovgivning, standarder og etablert praksis for etterlevelse av krav til klima, miljø, støy og vibrasjoner 
  • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper

  • Selvstendig, målrettet og systematisk
  • Gode samarbeidsevner
  • Tillitsskapende, trygg og omgjengelig
  • Ansvarsbevisst og med gode, sosiale egenskaper
  • Løsningsorientert
  • God muntlig og skriftlig formuleringsevne

Vi tilbyr

  • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
  • Muligheten til å bidra til forming og utvikling av framtidens jernbane
  • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
  • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
  • Gode lønns-, pensjons
  • og forsikringsvilkår
  • Personalbillett med NSBs tog

Kontaktpersoner

Elin Anita Walstad
Fagleder Ytre miljø
Telefonnummer: 902 05 678

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon