Miljørådgiver

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 22. mai, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Bane NOR skal fornye samtlige signalanlegg på jernbanen. Den nye teknologien heter ERTMS (European Rail Traffic Management System) og skal innføres på hele jernbanenettet. Med ERTMS vil signalanleggene på jernbanen bli databasert – derfor kaller vi det jernbanens største IT-prosjekt.

For innføring av ERTMS er det behov for en miljørådgiver. Miljørådgiveren vil ha en viktig rolle for å bidra til effektiv oppfølging av ytre miljø. Stillingen krever at det jobbes tett med andre interessenter i Bane NOR, entreprenører og offentlige myndigheter for å sikre at prosjektet planlegges og gjennomføres i henhold til relevante miljøkrav.

Arbeidsoppgaver

 • planlegging og oppfølging av tiltaksarbeider i forurenset grunn
 • utrede, lede og gjennomføre varslings- og søknadsprosesser mot offentlige myndigheter vedrørende innhenting av nødvendige tillatelser
 • utarbeide og følge opp miljøkartlegging og miljørisikoanalyser
 • følge opp eksterne rådgivere innenfor kartlegging av ytre miljø
 • følge opp myndighetskrav og implementere eksterne og interne premisser, tiltak og krav i planer, prosjektering og i kontrakter med rådgivere og entreprenører
 • etablere rutiner for kontroll, oppfølging og rapportering
 • bistå byggeledelsen i miljøfaglige spørsmål
 • utarbeide informasjonsskriv til berørte naboer

I tillegg til overstående arbeidsoppgaver kan leder pålegge andre arbeidsoppgaver som hører inn under fagområdet, eller som av hensyn til ressursdisponering er nødvendig å gjennomføre.

Ønskede kvalifikasjoner

Vi ser for oss en kandidat med relevant høyere utdanning (lang relevant erfaring kan kompensere for krav om høyere utdanning) og erfaring med miljøplanlegging og oppfølging av bygge- og anleggsentrepriser

I tillegg ansees det som postitivt om du har kjennskap til følgende:

 • gjennomføring av miljørisikoanalyse og metoder knyttet til dette
 • miljøkartlegging inkludert prøvetaking og klassifisering av forurenset grunn
 • utarbeidelse av tiltaksplaner for forurenset grunn
 • offentlig saksbehandling
 • gjeldende miljølovgivning
 • ISO 14001 (Miljøstyringssystem)
 • relevant IT-kompetanse, Word, Excel, etc.

Personlige egenskaper

 • strukturert arbeidsform og gode kommunikasjonsevner
 • ansvarsbevisst og med gode sosiale egenskaper
 • løsningsorientert med praktisk tilnærmingsevne
 • god muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk og engelsk

Vi tilbyr

 • du vil bli del av et arbeidsmiljø som holder høyt faglig nivå og vil få arbeide i en virksomhet som utfører spennende og samfunnsnyttige oppgaver
 • en unik mulighet til å bidra i ett av de største teknologiske prosjektene i Norge
 • godt arbeidsmiljø
 • gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • forsikrings- og pensjonsordninger
 • årsbillett med NSBs tog

Kontaktpersoner

Carl Anders Pettersen
Telefonnummer: 95430627
Heidi Funderud
Telefonnummer: 41397090

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon