Miljørådgiver

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 17. august, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Faglig ressurssenter (F) er Statsbyggs interne faglige rådgivingstjeneste. Faglig ressurssenter består av fem seksjoner: Seksjon for arkitektur (FA), Seksjon for kulturminne, bygg og miljø (FB), Teknisk seksjon (FT), Seksjon for økonomi og analyse (FØ), Juridisk seksjon (FJ).

Stillingen som utlyses vil bli plassert i FB.

Rådgiverne i F leverer tjenester til byggherreavdelingen (B), eiendomsavdelingen (E) og utvikling og tidligfaseavdelingen (R). De bistår også i høringsuttalelser, engasjeres i diverse råd og utvalg samt kursvirksomhet.

Vi søker etter en strukturert og dedikert person til generell miljørådgiving til B, E og R. Stillingen vil også bli tillagt oppgaver knyttet til videreutvikling og oppfølging av Statsbyggs miljøstyringssystem og systemforvaltning av klimagassregnskap.no. I stillingen vil du få mulighet til å påvirke organisasjonen, byggenæringen og våre kunders holdninger til å ta klimaansvar.

 

Arbeidsoppgaver

 • Forvalte, utvikle og følge opp styringssystemet for miljø i Statsbygg
 • Utvikle og lede kurs og opplæringstiltak
 • Gi råd og veiledning
 • Klimagassberegninger og energiberegninger
 • Innhente, koordinere og analysere klimadata fra prosjektene
 • Delta i relevante samarbeidsfora og representere Statsbygg internt og eksternt

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på masternivå. Manglende formell bakgrunn kan kompenseres med relevant erfaring, men minimum bachelornivå
 • Miljøfaglig kompetanse
 • Solid erfaring fra arbeid med miljøstyring og –ledelse
 • Kjennskap til klimagassberegninger og energiberegninger vil bli vektlagt
 • Erfaring fra byggebransjen – nybygg og rehabilitering
 • Kjennskap til relevante FoU-, innovasjon- og gründermiljøer både nasjonalt og internasjonalt

 

Personlige egenskaper

 • Selvstendig og løsningsorient
 • Strukturert
 • Gode pedagogiske evner/formidlingsevne
 • Pådriver og gjennomføringskraft
 • Evne til å jobbe i team

 

Vi tilbyr

 • Gode faglige utviklingsmuligheter i et inspirerende miljø. Det er en viktig målsetting i Statsbygg å leggeforholdene til rette for kompetanseheving. Vi har etablert et eget opplæringstilbud (Statsbyggskolen) og egen stipendordning.
 • Vi kan tilby godt arbeidsmiljø og fleksibel arbeidstid
 • Arbeidsplass sentralt i Oslo
 • Stillingen lønnes i stillingskode 1094/1181, for tiden kr. 558.400 - kr. 722.400. For særskilt godt kvalifiserte kan høyere avlønning bli vurdert.

Kontaktpersoner

Trond Mosleth
Telefonnummer: (+47) 905 01 300

Hvem er Statsbygg?

Statsbygg gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker, er eiendomsutvikler og blant Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere. Våre 930 engasjerte og dyktige medarbeidere bidrar til at vi leverer bygg med mening i hele Norge og i over femti andre land. Statsbygg omsetter for omlag 6,7 mrd. kroner, hadde et investeringsnivå i 2016 på 5,4 mrd. kroner og har en eiendomsportefølje på 2,8 millioner kvm til en verdi av ca. 35 mrd. kroner. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver innen mange fagområder og søker medarbeider som vil gjøre oss enda bedre!

Statsbygg er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA), og har som mål å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres spesielt til å søke stillingen. Vi vil tilrettelegge for kandidater med spesielle behov forutsatt at krav til kvalifikasjoner og egnethet er oppfylt.

Les mer om Statsbygg og se flere stillinger