Miljørådgiver

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 12. august, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vi søker miljørådgiver til å ivareta ytre miljø i våre prosjekter.

Infrastrukturprosjekter planlegger, prosjekterer og gjennomfører jernbaneprosjekter i hele landet. Vi har ansvar for en rekke viktige tiltak som gir et bedre togtilbud og en mer stabil jernbane. Prosjektene omfatter blant annet utvikling av stasjoner, bygge nye kryssingsspor, bruer og driftbanegårder, hensettingsområder, vendespor og større KL- prosjekter. Infrastrukturprosjekter er en enhet oppdelt i fire avdelinger og stillingen skal jobbe på tvers av disse.

I 2017 har Infrastrukturprosjekter oppgaver for til sammen ca. 1,2 mrd. kroner. Vi har mange prosjekter med stor aktivitet, og den store satsingen på jernbanen er inspirerende. Dette preger arbeidsmiljøet med godt humør og gode kolleger som har et stort engasjement og kjærlighet for faget sitt.

Stasjoneringssted er p.t Oslo

 

Arbeidsoppgaver

 • bidra med ivaretagelse av miljøhensyn og miljøkrav
 • bidra til og gjennomføre miljøanalyser og miljøvurderinger
 • bidra i prosjektene ved oppfølging av eksterne rådgivere
 • være miljøfaglig premissgiver i utbyggingsprosjekter
 • delta i relevante samarbeidsfora og utviklingsmiljø
 • Andre oppgaver som naturlig hører til under faget kan tillegges stillingen.

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • høyere utdanning fra universitet/høyskole innen relevante miljøfaglige områder. Lang erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • solid og dokumentert erfaring innen miljøanalyser og - vurderinger
 • fordel med erfaring fra byggherreorganisasjon, rådgiver eller entreprenør og prosjektarbeid

 

Personlige egenskaper

 • evnen til å tenke strategisk og ha en effektiv arbeidsform
 • god formuleringsevne både muntlig og skriftlig på norsk
 • utadvendt, positiv og samarbeidsvillig
 • Vi legger vekt på lojalitet til Bane NORs etiske regler og at du er i tråd med verdiene som kjennetegnes som åpen, profesjonell og engasjert.

 

Vi tilbyr

 • utfordrende og spennende arbeidsoppgaver
 • et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • fleksible arbeidstidsordninger
 • p. t. fribillett på tog

Kontaktpersoner

Kristian Slorbak
Telefonnummer: (+47) 90086054

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon