Miljørådgiver / miljøgeolog

Stillingsbeskrivelse

Multiconsult er et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt innen prosjektering og rådgivning. Gjennom flere kontorer i Norge og internasjonalt benytter vi 100 års erfaring til å skape ny historie. For oss handler muliggjøring om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetning blant våre nærmere 3000 medarbeidere.

Multiconsult opererer innenfor følgende sju forretningsområder: Bygg & Eiendom, Industri, Olje & Gass, Samferdsel, Fornybar Energi, Vann & Miljø og By & Samfunn.

Multiconsult region Midt har i dag ca. 230 ansatte, og vi har kontorer i Trondheim, Ålesund, Steinkjer og Mo i Rana. Vi er organisert i 5 fagavdelinger; Geofag, Samferdsel & Infrastruktur, Bygg & Industri, Energi og Gjennomføring.

Multiconsult har siden tidlig på 1990-tallet utført oppdrag knyttet til forurenset grunn og sedimenter i Møre og Romsdal, fra vårt kontor i Ålesund som fra starten var bemannet med én miljøgeologisk rådgiver.  Siden 2009 har vi hatt to miljøgeologer / miljørådgivere i Ålesund, og med utgangspunkt i dette kontoret har vi opparbeidet en svært god markedsposisjon i regionen og har mange spennende oppdrag og oppdragsgivere i vår portefølje. Vi økte bemanningen tidligere i år, og har nå 3 miljørådgivere i Ålesund.

I Møre og Romsdal har vi tradisjonelt hatt stor aktivitet og størst tynge innen håndtering av forurensede sedimenter, f.eks. i forbindelse med utfylling og utdyping, men håndtering av forurenset jord i byggeprosjekter er også et stort og økende markedsområde. Det samme gjelder generell ivaretakelse av miljøutfordringer i bygge- og anleggsprosjekter, spesielt i totalentrepriser, med bl.a utarbeidelse og oppfølging av miljøplaner, miljøoppfølgingsprogram og YM-planer.

For å være i stand til å ivareta en stabil og god oppdragstilgang, vurderer vi nå å styrke vår bemanning i Ålesund ytterligere. Vi ser derfor etter en miljøgeolog eller miljørådgiver, som gjerne kan ha jobbet noen år i bransjen (hos rådgiver, entreprenør, myndighet), men nyutdannede oppfordres også til å søke.

Avdeling Geofag teller ca. 75 engasjerte personer fordelt på seksjonene Geoteknikk, Bergteknikk, Miljøgeologi/Miljørådgivning og Grunnundersøkelser. Seksjon Miljøgeologi har i dag 18 ansatte, hvorav 3 i Ålesund, 1 i Mo i Rana, og 14 i Trondheim.

Vårt kjennemerke er at vi leverer praktiske løsninger på kompliserte miljøutfordringer, med stort fokus på gjennomførbarhet og kostnader.  Dette gjør vi med utgangspunkt i en kompetent og velfungerende stab av miljørådgivere, med et bredt spekter av kompetanse, og der vi også har fokus på at det skal være artig å gå på jobb!

Aktuelle arbeidsoppgaver

 • Ivaretakelse av fagdisiplin RIM / miljøledelse i byggeprosjekter
 • Utarbeide miljøprogram og miljøoppfølgingsplaner, klimagassregnskap og LCA-vurderinger
 • Miljøgeologiske feltundersøkelser, på land og sjø
 • Utarbeidelse av miljøgeologiske rapporter og tiltaksplaner
 • Risikovurderinger for forurenset jord og sediment

Kvalifikasjoner

 • Mastergrad innen relevant fagområde (miljørelatert)
 • Noen års relevant erfaring er en fordel, men ikke en betingelse.
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne
 • Førerkort for bil

Personlige egenskaper:

 • Resultat- og løsningsorientert.
 • Må trives med tekniske utfordringer.
 • Ansvarsbevisst og fokusert på gode leveranser.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper.
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk.
 • Relasjonsbygger og interesse for økonomiske resultater og kjennskap og interesse for salg og marked.
 • Initiativrik.
 • Miljøbevisst

Vi tilbyr

 • Et tverrfaglig miljø som gir de gode løsninger for våre kunder og for oss
 • En kultur som oppmuntrer til kunnskapsflyt og samarbeid i organisasjonen
 • En fleksibilitet som legger til rette for en sunn balanse mellom hjem og arbeid
 • Deltagelse i landsdekkende kompetansenettverk
 • En vekst både personlig og faglig, som gir medansvar og optimal utnyttelse av egne evner
 • Mulighet for internasjonal prosjektdeltagelse
 • Moderne kontorlokaler
 • Konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger
 • 5 ukers ferie og fri i romjulen og påske
 • Bedriftsidrettslag med stor aktivitet
 • Firmahytter

For nærmere informasjon om stillingen kontakt seksjonsleder Erling Ytterås, tlf 90935144, erling.ytteraas@multiconsult.no

Hvem er Multiconsult?

Multiconsult er et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt innen prosjektering og rådgivning. Gjennom flere kontorer i Norge og internasjonalt benytter vi 100 års erfaring til å skape ny historie. For oss handler muliggjøring om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetning blant våre nærmere 3000 medarbeidere.

Multiconsult er notert på Oslo Børs og opererer innenfor følgende syv forretningsområder: Bygg & Eiendom, Industri, Olje & Gass, Samferdsel, Fornybar Energi, Vann & Miljø og By & Samfunn.

Les mer om Multiconsult og se flere ledige stillinger