Miljørådgiver ERTMS

Stillingsbeskrivelse

 

Bane NOR skal fornye samtlige signalanlegg på jernbanen. Den nye teknologien heter ERTMS (European Rail Traffic Management System) og skal innføres på hele det norske jernbanenettet. Gjennom ERTMS-programmet vil signalanleggene på jernbanen bli databasert – derfor kaller vi det jernbanensstørste IT-prosjekt.

For innføring av ERTMS trenger vi en engasjert miljørådgiver. Miljørådgiveren vil ha en viktig rolle for å bidra til effektiv oppfølging avytre miljø. Stillingen krever at det jobbes tett med andre interessenter i BaneNOR, entreprenører og offentlige myndigheter for å sikre at prosjektet planlegges og gjennomføres i henhold til relevante miljøkrav.

Arbeidsoppgaver

 • planlegging og oppfølging av tiltaksarbeider i forurenset grunn
 • utrede, lede og gjennomføre varslings- og søknadsprosesser mot offentlige myndigheter
 • utarbeide og følge opp miljøkartlegging og miljørisikoanalyser
 • følge opp eksterne rådgivere innenfor kartlegging av ytre miljø
 • følge opp myndighetskrav
 • implementere eksterne og interne premisser, tiltak og krav i planer, prosjektering og kontrakter med rådgivere og entreprenører
 • etablere rutiner for kontroll, oppfølging og rapportering
 • bistå byggeledelsen i miljøfaglige spørsmål

Ønskede kvalifikasjoner

 • relevant høyere utdanning, lang relevant erfaring kan kompensere for krav om høyere utdanning
 • erfaring fra gjennomføring av miljørisikoanalyse og metoder knyttet til dette
 • erfaring med planlegging og oppfølging av bygge- og anleggsentrepriser
 • kunnskap om offentlig saksbehandling
 • erfaring med miljøkartlegging inkludert prøvetaking og klassifisering av forurenset grunn
 • erfaring med utarbeidelse av tiltaksplaner for forurenset grunn
 • kunnskap om gjeldende miljølovgivning
 • kjennskap til ISO 14001 (Miljøstyringssystem)
 • meget god muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk og engelsk 

Personlige egenskaper

 • du arbeider strukturert
 • du har gode kommunikasjonsevner
 • du er ansvarsbevisst og har gode sosiale egenskaper
 • du er løsningsorientert med praktisk tilnærmingsevne
 • du er omgjengelig og bidrar til vårt inkluderende og gode arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • muligheten til å bidra til miljøriktig utvikling av et stort og sammensatt samferdselsprosjekt
 • et meget godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer og engasjerte fagmiljøer
 • svært konkurransedyktig pensjonsavtale og tilgang til meget gode forsikringsordninger
 • årsbillett på Vys tog
 • kontorer nært knutepunkt for offentlig transport

Kontaktpersoner

Heidi Funderud
Telefonnummer: 41397090

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger