Miljøingeniør

Stillingsbeskrivelse

Vi har ledig stilling som Miljøingeniør ved vårt smelteverk i Kvinesdal. Stillingen er nyopprettet, og vil gi spennende utviklingsmuligheter for den som får jobben.  

Arbeidsoppgaver

 • Følge opp måleprogram, analysere og rapportere resultat og trender
 • Lede forbedringsarbeid, utredninger og prosjekter innen fagområdet
 • Hovedkontakt og ansvarlig for god kommunikasjon med og rapportering til myndigheter
 • Sikre godt internt samarbeid og bistå øvrige enheter med informasjon og støtte
 • Forberede og bistå ved besøk og tilsyn, nabomøter, interne møter og opplæring
 • Lede miljørisikovurdering, miljøaspektprosess og miljørevisjoner, utarbeide prosedyrer og læringsunderlag og bidra til å videreutvikle konsernets miljø- og klimaarbeid 

Kvalifikasjoner

 • Bachelor eller master innen kjemi/miljøkjemi
 • Kunnskap om norsk miljølovgivning, EU-direktiv og BAT/BREF
 • Kunnskap om måleprogram, utslippstillatelser, myndighetsrapportering, prøvetakings- og analysemetoder, risikovurdering, industrikjemikalier, miljøgifter, resipientvurdering, livsløpsvurderinger
 • Erfaring og gode resultater fra ledelse og koordinering av forbedringsarbeid, studier, utredninger og prosjekter og fra samarbeid med offentlige myndigheter
 • Beherske norsk og engelsk skriftlig og muntlig 
 • Personlige egenskaper
 • Evne til analyse og vurdering av resultater og ta initiativ til forbedringer
 • Evne til å samarbeide med alle nivå internt, vilje til å dele kunnskap og bidra til å utvikle atferd og kompetanse

Vi tilbyr

Konkurransedyktig lønn, gode pensjons- og forsikringsordninger

Utviklingsmuligheter i et spennedne og allsidig miljø 

Kontaktpersoner

Marit Kittilsen
Environment Leder
Telefonnummer: 91534376

Hvem er Eramet Norway AS?

Eramet Norway AS er en del av det franske gruve- og metallurgikonsernet Eramet som har ca. 13.000 ansatte i 20 land. Eramet Norway AS produserer manganlegeringer til stålindustrien og har smelteverk i Sauda, Porsgrunn og Kvinesdal, samt en utviklingsgruppe i Trondheim. Bedriftens 500 ansatte bidrar til en omsetning på rundt 7 milliarder kroner.