Miljø og gjenvinning i utvikling og vekst

Daglig leder

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 17. januar, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

 

Franzefoss Gjenvinning AS er en viktig aktør i samfunnet for å håndtere restprodukter og avfall. Vår nye leder skal sørge for lønnsom vekst og utvikling til det beste for samfunnet, kundene, medarbeidere og eiere.

Vi ser etter deg som er drivende, løsnings- og samarbeidsorientert og som oppnår gode resultat. Du har sannsynligvis høyere utdanning og flere års ledererfaring fra organisasjoner med høyt tempo, krevende logistikk og krav til kvalitet og presisjon i produksjonen.

Hovedkontoret er på Rud utenfor Sandvika og du må påregne noe reising til de ulike anleggene og regionene. Vi tilbyr en spennende stilling i et miljø preget av gode verdier. Stillingen rapporterer til konsernleder.

Interessert? Ta gjerne kontakt med Visindi ved Magne Amundsen, tlf. 916 56 101, Jenny Homme, tlf. 916 56 102 eller Christian Albertsen, tlf. 932 92 243. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver. Søknad med CV sendes snarest. 

 

 

  Visindi – Norges største selskap innen utvelgelse av styremedlemmer og toppledere

 

 

Kontaktpersoner

Christian Albertsen
Rådgiver, Visindi
Jenny Homme
Partner/Leder, Visindi
E-postadresse: jenny.homme@visindi.no
Magne Amundsen
Partner, Visindi

Hvem er Franzefoss Gjenvinning AS ?

Franzefoss Gjenvinning AS er et heleid datterselskap av familiekonsernet Franzefoss AS. Vi er en totalleverandør innen gjenvinning og avfallshåndtering i Norge, og håndterer alle typer avfall fra industri, næringsliv, bygg, anlegg til private og offshore. Vi tar oss av hele prosessen fra innsamling, sortering, gjenvinning, bearbeiding, resirkulering og deponering av produkter, restprodukter og avfall. Vårt mål er å bearbeide avfall til råvarer for material- eller energigjenvinning på en miljømessig god måte.

Vår visjon er å være Samfunnets beste valg. Det innebærer at våre kunder skal oppleve Franzefoss som en trygg samarbeidspartner som leverer varer og tjenester til avtalt tid, kvalitet og pris. Vi skal ta våre naboer på alvor, og på best mulig måte avklare forventninger og redusere de belastningene vår virksomhet medfører. Tilsynsmyndighetene skal være trygge på at virksomheten drives innen gjeldende lover, forskrifter og tillatelser. Vi skal også være samfunnets beste valg for våre ansatte gjennom å være en trygg og sikker arbeidsplass som er inkluderende og kompetansehevende.

Franzefoss Gjenvinning AS omsetter for mer enn 1 MRD NOK årlig, har omlag 300 ansatte og hovedkontoret ligger på Rud i Bærum.

Les gjerne mer om oss på: www.franzefoss.no, og følg oss på LinkedIn og Facebook.