Mikrosatellitter - prosjektleder/systemingeniør

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Utvikling av mikrosatellitter gjør det mulig for Norge å dekke tverrsektorielle brukerbehov for overvåking og kommunikasjon i nordområdene. Maritim overvåking, klima og miljø og samfunnssikkerhet er aktuelle temaer. Data og kapasiteter fra nasjonal rominfrastruktur kan også brukes i internasjonalt samarbeid og bistand. 

Vi søker en prosjektleder/systemingeniør som skal jobbe med mikrosatellitter 

 Sentrale oppgaver vil være:

 • Lede, koordinere og følge opp spesifisering og anskaffelse av mikrosatellitter, fra konseptstudier til utvikling og drift
 • Systemtekniske analyser 
 • Utvikle operasjonskonsepter og følge opp utviklingen av disse
 • Utarbeidelse av anbud og kontrakter med leverandører
 • Samarbeid med nasjonale og internasjonale industriaktører
 • Bidra til norsk industriutvikling relatert til mikrosatellitter nasjonalt og i ESA
 • Saksbehandler for nasjonale følgemidler
 • Promotere internasjonalt samarbeid med norsk rominfrastruktur som verktøy
 • Bidra i arbeidet inn mot sikkerhet og sårbarhet knyttet til nasjonal rominfrastruktur

Utdanning og erfaring

 • Relevant teknisk universitets-/høgskoleutdanning på masternivå
 • Dokumentert erfaring og kompetanse på romteknologi- og satellittsystemer 
 • Erfaring fra mikrosatellitteknologi vil bli vektlagt
 • Erfaring fra offentlige anskaffelser
 • Erfaring fra prosjektledelse og internasjonalt arbeid vil bli vektlagt

Personlig egenskaper

 • Strukturert, analytisk og kreativ
 • Gode kommunikasjonsegenskaper både muntlig og skriftlig 
 • Initiativrik og selvstendig, og samtidig en god lagspiller
 •  Arbeidsspråket er norsk, men søkeren må ha svært god formuleringsevne også på engelsk, både muntlig og skriftlig. 
 • Arbeidet medfører noe reisevirksomhet både innenlands og utenlands. 
 • Stillingen krever at søkeren kan sikkerhetsklareres. 

Norsk Romsenter kan tilby: 

 • En arbeidsplass hvor vi kombinerer jordnær nytte med "rocket science"
 • Sentralt beliggende kontorer på Skøyen i Oslo
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og trening i arbeidstiden
 • Kolleger som er rause med hverandre, deler kompetanse på tvers og løfter hverandre opp
 • Stillingen lønnes som seniorrådgiver i Statens lønnsregulativ med en årslønn på Kr 750.000.- til kr 900.000.- avhengig av kompetanse og erfaring.

Kontaktpersoner

Elin Stange Heikvam
Personalansvarlig
Frank Udnæs
avdelingsdirektør

Hvem er Norsk Romsenter ?

Norsk Romsenter er et forvaltningsorgan med særskilte fullmakter underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Romsenteret er statens strategiske, samordnende og utøvende organ for å sikre en effektiv utnyttelse av verdensrommet til beste for det norske samfunnet. Romsenteret skal fremme Norges interesser i europeiske romprogrammer og annet internasjonalt samarbeid. En sentral oppgave er å bistå departementer, etater og industri med faglig støtte og rådgivning. Norsk Romsenter holder til i Oslo og har 40 ansatte. Se også www.romsenter.no