Midlertidig Seksjonsleder i Miljø, klima, overvann og miljø, Oslo

Stillingsbeskrivelse

En av våre dyktige seksjonsledere i miljø Oslo går snart ut i permisjon. På bakgrunn av det søker vi nå etter en stedfortreder. Stillingen vil opprettes snarest og vare frem til 1.3.24. Seksjonen består i dag av 11 dedikerte miljørådgivere primært innen klima og overvann. Stillingen vil være en ypperlig mulighet for å kunne prøve seg som leder i et stort konsern som COWI. 

Tar DU utfordringen?

Avdeling miljø teller nå 100 medarbeidere og vi har den senere tid organisert oss for ytterligere vekst. Dette har konkret medført at Miljø i dag blant annet har 3 seksjoner i Oslo.Som midlertidig seksjonsleder blir dine oppgaver å utvikle seksjonens medarbeidere. Sørge for at oppdrag gjennomføres med rett kompetanse til rett tid, samt at du har ansvar for ressurs regnskapet i egen seksjon. Du får en svært viktig rolle for avdelingens måloppnåelse hvor samarbeid mellom seksjonsledere og markedsledere står helt sentralt. Det er viktig for oss at du bidrar i det regionale tilbuds- og markedsarbeidet, og til kunnskapsdeling mellom seksjonene. Vi legger vekt på teambasert ledersamarbeid på tvers av både fag, roller og geografi. Det vil også være forventet debitering i rollen. Debiteringsgraden vil i løpet av året kunne variere noe, men det forventes å ligge på ca. 60%.Vi er opptatt av at du lykkes i ditt lederskap. Derfor får du også profesjonell lederstøtte i form av opplæring, karriereplanlegging og andre kurs som vil utvikle deg som leder. På den måten kan du og ditt team ha fokus på å håndtere faglige utfordringer, dele kunnskap og utvikle smarte løsninger for våre kunder.

Du har tydelige lederegenskaper og brenner for utvikling av talenter - så vel som fagetVi søker deg som forstår at motiverte medarbeidere i stor grad skapes og utvikles av deg som nærmeste leder. Vi vektlegger din interesse for å utvikle mennesker, faglig kvalitet, fokus på samarbeid, fleksibilitet og evne til å dele kunnskap. Du er god til å skape relasjoner, bygge nettverk og generere de gode prosjektmulighetene for COWI. Samtidig er du selvfølgelig opptatt av økonomiske resultater.Handlekraftig, løsningsorientert, kreativ, strukturert og initiativrik er egenskaper som vil være verdifulle for å lykkes i jobben.

Har du spørsmål?Kontakt gjerne: Rolf Sverre Aksnes (VP Miljø): Tlf 901 04 715 eller Benedicte Kaspersen (HoS): Tel   971 40 536 

SLIK SØKER DUKlikk på knappen nedenfor. Det holder at du sender en epost og melder din interesse. Epost sendes til RSAK@cowi.no

Hvem er COWI AS?

Våre ansatte er vår største ressurs: Det er våre ansatte som gjør prosjektene vellykkede. Hos COWI får du en unik mulighet til å lære av de beste og utvikle potensialet ditt, og du får delta i å forme fremtidens samfunn. Sammen med lederen din utarbeider du en plan for din egen utvikling, og du får muligheten til å bygge på din kompetanse i både lokale og globale prosjekter fra dag til dag.

For mer informasjon, besøk www.cowi.no/om-oss

Les mer om COWI AS og se flere ledige stillinger