Medisintekniker

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 10. august, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Har du lyst til å bli med på laget som flytter inn i et nytt moderne sykehus på Gardermoen? Vi søker etter en ny kollega som vil være med å levere medisinsk tekniske tjenester både til sykehusets kliniske avdelinger og til våre klinikker rundt om i Norge.

Medisinsk teknisk område består av to stillinger som begge rapporterer til IKT-sjef. Avdelingen har det overordnede ansvaret for det medisinsk tekniske utstyret (MTU) i LHL, i tett samarbeid med de medisinske miljøene. Hovedoppgavene er vedlikehold og reparasjoner av medisinsk teknisk utstyr, anskaffelser og deltagelse i prosjekter. LHL flytter inn i et nytt moderne sykehus på Gardermoen våren 2018. 

Ansvarsområdet for stillingen vil være variert, og den rette kandidaten vil få mulighet til å jobbe med forskjellig pasientnært medisinsk teknisk utstyr innenfor fagområdene operasjon, anestesi og radiologi. Primært arbeidssted vil være lokasjon Gardermoen, men det må påregnes å jobbe ved andre lokasjoner ved behov. Før innflytning til Gardermoen våren 2018 vil arbeidssted være på Feiringklinikken.

  

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Service og vedlikehold
 • Planlegge og dokumentere vedlikehold og reparasjoner
 • Fagressurs innenfor eget ansvarsområde
 • Lede eller delta i anskaffelsesprosesser og  forhandling av serviceavtaler
 • Opplæring av utstyrsbrukere
 • Utarbeide risikovurderinger og prosedyrer
 • Delta i prosjekter

 

Kvalifikasjoner og Kompetanse: 

 • Fortrinnsvis utdanning fra ingeniørhøyskole innen medisinsk teknikk, elektronikk eller tilsvarende. Eventuelt videregående skole med fagbrev. Annen relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Gode IKT-kunnskaper.
 • Det er ønskelig med samtykke fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) for selvstendig reparasjon av elektromedisinsk utstyr.
 • Erfaring med følgende utstyrsgrupper vil være en fordel: 
 • Billeddiagnostisk utstyr som røntgen, CT, angio/intervensjon, ultralyd.
 • Utstyr på operasjon, anestesi, intensiv samt pasientovervåking i nettverk. 

 

Personlige egenskaper:

 • Evne til systematisk og selvstendig arbeid
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å takle stressituasjoner
 • Positiv og løsningsorientert
 • Bidra til et godt og positivt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

 

Vi tilbyr faglige utfordringer i en veldrevet organisasjon med konkurransedyktig lønn og betingelser. LHL har et aktivt og spesialisert fagmiljø som er under stor utvikling. Du vil bli en del av en organisasjon med stor fart og utfordrende prosesser. Du vil få en unik og spennende mulighet til å bidra til nye tjenester inn  i det nye sykehuset på Gardermoen med utfordrende, variert og meningsfullt arbeid. Den rette kandidaten får svært gode kollegaer og blir med i et sterkt team. Stillingen rapporterer til IKT-sjef.

 

Søknad og CV sendes til: jobb@lhl.no

NB: Grunnet ferieavvikling i uke 28-31 vil ikke søknader bli besvart før søknadsfrist er utgått. 

Kontaktpersoner

Hanne Løkstad
IKT-sjef
E-postadresse: hanne.lokstad@lh.no
Peter Gudmundsrud
Medisintekniker

Hvem er LHL, Landsforeningen for hjerte og lungesyke?

LHL - Landsforeningen for hjerte- og lungesyke er en landsomfattende interesseorganisasjon for hjerte-, kar- og lungesyke og deres pårørende. LHL har ca. 50 000 medlemmer fordelt på rundt 260 lokallag. LHLs visjon er "Et bedre liv". LHL driver likemannstiltak, politisk påvirkningsarbeid, informasjonsvirksomhet, kurs og opplæring, og har eget pasientombud. LHL driver også spesialiserte helsetjenester innen forebygging, utredning, behandling og rehabilitering over hele landet. LHL-klinikkene har virksomheter på Feiring, Glittre, Bergen, Nærland, Røros, Skibotn og i Trondheim, og åpner nytt sykehus på Gardermoen i 2018. Se www.lhl.no