Medisinsk teknisk ingeniør

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 30. mai, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Avdeling for medisinsk teknologi og informatikk, som pr. dags dato teller 20 stillinger, forvalter en utstyrspark på 1 mrd.kr. og er organisatorisk plassert i Klinikk for medisinsk teknologi og informatikk. Avdelingen består av tre seksjoner; radiologisk, medisinsk / kirurgisk teknologi og medisinsk informatikk. Vi har driftsansvar for medisinsk utstyr i Helse Stavanger.

I forbindelse med at det bygges nytt Universitetssjukehus i Stavanger som skal være klart i 2024 har vi behov for å ansette nye dyktige ingeniører innenfor medisinsk teknikk og medisinsk informatikk. Den teknologiske utviklingen går fort og vi trenger derfor engasjerte ingeniører som ser teknologien som løsning og utfordringer som muligheter.  

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden. 

Arbeidsoppgaver

 • Service og vedlikehold av medisinsk utstyr
 • Installasjon, konfigurasjon av medisinsk utstyr
 • Utarbeidelse av rutiner for akutt og planlagt vedlikehold
 • Brukerstøtte
 • Evaluering av medisinsk utstyr
 • Deltakelse i planlegging og gjennomføring av utstyrsanskaffelser
 • Deltakelse i prosjekter

Stillingen vil ha utstrakt kontakt med det medisinske miljø, teknisk miljø og leverandører

Kvalifikasjoner

Kvalifikasjoner innenfor ett eller flere av disse områder

 • Ingeniør/bachelor innen medisinsk teknikk / IT / elektronikk
 • Det er ønskelig med DSB-samtykke for selvstendig å kunne reparere medisinsk utstyr, eller være villig til å skolere seg opp for DSB-samtykke.
 • Det er ønskelig med erfaring fra service og vedlikehold av medisinsk utstyr som f eks ultralyd, anestesi, pasientovervåkning, operasjonsutstyr, intervensjonsutstyr og bildediagnostikk ved helseinstitusjon eller utstyrsleverandør
 • Må beherske norsk og engelsk både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

Personlig egnethet vektlegges

 • Gode datakunnskaper
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å møte kunder og kolleger med respekt
 • Du er lærevillig og liker å holde deg oppdatert
 • Positiv serviceinnstilling, er engasjert, imøtekommende og pålitelig
 • Målrettet og løsningsorientert
 • Selvstendig og initiativrik og har god gjennomføringsevne
 • Strukturert

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldende tariff
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Gode velferdsordninger som blant annet turgruppe og bedriftsidrettslag,
 • Hjem – Jobb – Hjem avtale.
 • Et engasjert og godt arbeidsmiljø med kompetente og stolte medarbeidere
 • Utfordrende arbeidsoppgaver og utviklingsmuligheter 

Mangfoldserklæring

Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Kontaktpersoner

Geir Sørgjerd
Avdelingssjef
E-postadresse: geir.sorgjerd@sus.no
Telefonnummer: +47 915 76 421
Rune Otto Andreassen
Seksjonsleder elektromedisin
Telefonnummer: +47 971 59 937

Hvem er Helse Stavanger HF?

Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med over 7800 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, pasientopplæring og forskning er våre hovedoppgaver. Les mer på www.helse-stavanger.no

Helse Stavanger HF skal så langt som mulig gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi ønsker å rekruttere medarbeidere uavhengig av kjønn med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiv for å bidra i spesialisthelsetjenesten.