Medisinsk teknisk ingeniør

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Avdeling for behandlingshjelpemidler (BHM) er en avdeling i Klinikk medisinsk teknikk og informatikk.Vi forvalter medisinteknisk utstyr og forbruksvarer til omlag 15 000 pasienter i behandling utenfor sykehus. Vi forvalter en medisinsk utstyrsporefølje på ca 16 000 apparater. Vi er i dag 15 ansatte, tverrfaglig sammensatt av sykepleiere, ingeniører og sekretærer/konsulenter. Vi har tett samarbeid med logistikere og sjåfører fra Sentrallager. 

Medisinsk hjemmebehandling og medisinsk avstandsoppfølging blir et stadig større satsningsområde for spesialisthelsetjenesten. Dette fokusområdet dreier det medisinsk tekniske faget i en spennende retning. En må ha interesse for kombinasjonen av tekniske oppgaver og tett kontakt med pasienter samt medisinsk personell som trenger opplæring/veiledning.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Arbeidsoppgaver

 • Service og vedlikehold av medisinsk teknisk utstyr
 • Leverandørkontakt
 • Opplæring, rådgivning og problemløsing i klinisk tekniske saker vedrørende medisinsk utstyr for hjemmebehandling
 • Betjene telefon og oppmøte av pasienter ang utstyr
 • Samarbeid med blandt annet andre avdelinger i sykehuset og kommunale etater 
 • Service på utstyr i pasientens hjem kan forekomme
 • Deltagelse i planlegging og gjennomføring av utstyrsanskaffelser (anbud)

Kvalifikasjoner

 • Ingeniørutdanning innen medisinsk teknikk, elektronikk eller tilsvarende.
 • Kunnskap innenfor anatomi og fysiologi vektlegges 
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå
 • Relevant arbeidserfaring vil kunne kompensere for høyskoleutdanning
 • DSB samtykke
 • Erfaring med reparasjon/vedlikehold av medisinsk teknisk utstyr
 • Gode datakunnskaper
 • Må beherske engelsk muntlig og skriftlig
 • Førerkort klasse B 

Personlige egenskaper

 • Interesse for tekniske oppgaver i tett samarbeid med pasient og/eller kollega
 • Interesse for å gi opplæring/veiledning til pasient og/eller kollega
 • Positiv serviceinnstilling og personlig egnethet vektlegges.
 • Gode samarbeidsevner 
 • Evne til å arbeide selvstendig og strukturert 
 • Evne til å trives i og mestre en arbeidshverdag der utfordringer og endringer kan skje på kort varsel. 
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Vi tilbyr

 • Hjemmebehandling blir iverksatt i økende grad. Avdeling for behandlingshjelpemidler er derfor en avdeling i utvikling. Søker vil derfor ha mulighet til å være med å videreutvikle avdelingen innenfor sitt felt. 
 • Godt arbeidsmiljø med tverrfaglig samarbeid i og utenfor avdelingen.
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift
 • Arbeidstid på dag og fri helge- og høytidsdager
 • Deltagelse på kurs hos leverandør
 • Fleksitid
 • Lønn etter avtale  
 • Helse Stavanger har gode velferdsordninger som bl.a. turgruppe og et veletablert og aktivt bedriftsidrettslag
 • Gode pensjons og forsikringsordninger 

Kontaktpersoner

Ingunn Jonsdottir
Avdelingssjef
Telefonnummer: 51 51 58 48

Hvem er Helse Stavanger HF?

Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med over 7800 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, pasientopplæring og forskning er våre hovedoppgaver. Les mer her.