Medarbeidere - teknologiutvikling og digitalisering

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 04. juli, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingene

Vi har ledig to stillinger i avdeling for Vegtransport på Myndighet og regelverk i Vegdirektoratet.

Myndighet og regelverk er Vegdirektoratets fag- og myndighetsorgan. Avdelingen Vegtransport har et særskilt ansvar for teknologiområdet i vegtransportsektoren. Det innebærer blant annet:

 • digitalisering, standardisering og harmonisering av regelverk gjennom sterk tilstedeværelse nasjonalt og internasjonalt
 • utvikling av regelverk og regulatorrollen for fremtidens veg- og transportsystem
 • samhandling med alle vegforvaltere, industri og akademia

Avdelingen har en tverrfaglig profil med medarbeidere som har høy kompetanse og bred, ulik fagbakgrunn. Arbeidssted for stillingene er i utgangspunktet i Oslo, men andre av vegvesenets lokasjoner kan være aktuelle å vurdere.

Arbeidsoppgaver

Vi ser etter deg som kan bidra til å styrke vårt lag innenfor følgende områder:

 • utvikle og utøve myndighetsrollen for teknologiområdet i vegtransportsektoren
 • tilrettelegge for samfunnsutvikling gjennom utnyttelse av ny teknologi
 • tilrettelegge for at innføring av ny teknologi bidrar til et bærekraftig transportsystem
 • sørge for pålitelighet og sikkerhet i transportsystemet ved innføring av ny teknologi
 • styrke Statens vegvesen sin innsats innenfor digitalisering og standardisering på transportområdet
 • sikre forutsigbare rammer for innsamling, lagring og tilgjengeliggjøring av veg- og transportdata på tvers av ulike aktører
 • videreutvikle transportområdet i Statens vegvesen til å bli datadrevet gjennom digitalisering og analyse

Kvalifikasjonskrav

Vi søker deg som har masterutdanning innen aktuelle fagområder. Omfattende og relevant erfaring innenfor de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende formell utdanning. Det er en fordel, som medarbeider i vår avdeling, å ha bred teknologisk kompetanse og god innsikt innenfor digitalisering og standardisering. Du må ha god formuleringsevne i norsk, skriftlig og muntlig.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Du må kunne jobbe selvstendig, lede eget og andres arbeid og være med å definere egne arbeidsoppgaver. Videre har du stor arbeidskapasitet, god vurderingsevne og rolleforståelse i tillegg til gode samarbeidsevner. Det er viktig at du trives med å jobbe tverrfaglig med ulike mennesker og fagmiljøer.

Nyutdannede med relevant utdannelse og innstilling er også ønsket som søkere.

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • interne studier og gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingene?

Ta kontakt med avdelingsdirektør Jacob Trondsen på tlf. 913 50 422 eller jacob.trondsen@vegvesen.no

Søk stillingene på www.vegvesen.no/jobb innen 04.07.2021. Har du spørsmål ifm. utfylling av elektronisk CV, kan du kontakte kundeservice hos Jobbnorge på e-post: kundeservice@jobbnorge.no eller ringe på tlf. 75 54 22 20.

Kontaktpersoner

Jacob Trondsen
Avdelingsdirektør
Telefonnummer: 913 50 422

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. 

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger