Medarbeider ytre miljø for hovedvegprosjektene i Miljøpakken

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 04. mars, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vi søker selvstendig, initiativrik og leveringsdyktig medarbeider ytre miljø

Miljøpakken er et samarbeid mellom Trondheim kommune, Statens vegvesen og Trøndelag fylkeskommune. Mellom 2010 og 2025 investeres ca. 15 milliarder kroner i bedre veger, billigere og raskere buss, flere gangveger og sykkelveger, mindre støy, bedre trafikksikkerhet og trivelige miljøgater. Statens vegvesen er byggherre for prosjekter på riksveg og fylkesveg.

I Prosjektavdelingen Region midt har vi ledig stilling for oppfølging av ytre miljø i hovedvegprosjektene i Miljøpakken i Trondheim. Kontorsted på prosjektkontoret på Tiller.

 

Miljøpakken for Trondheim skal blant annet følge opp prosjektering og bygging av følgende:

 • E6 søndre innfart fra Klett til Tonstad
 • Ny bru over Nidelva ved Sluppen med vegsystem ved Sluppen
 • Tunnel fra Sluppen til Byåsen.
 • Utbedring av Osloveien

Mer informasjon om Miljøpakken i Trondheim finner du på miljopakken.no

 

Hva skal du jobbe med?

 • Utarbeide plan for ytre miljø
 • Målinger av støy, støv og rystelser i byggefasen
 • Følge opp tilstandsregistrering av boliger
 • Følge opp nivellering av setningsutsatte bygninger
 • Følge opp fjerning av forurensede masser
 • Bistå byggeledere i oppfølging av entreprenørene innenfor ytre miljøområdet

Stillingen inngår i et team på ca. 20 personer i den lokale byggeledelsen, og arbeidet med oppfølging av ytre miljø vil foregå i nært samarbeide med andre i prosjektet. Ytre miljø-rådgiver vil rapportere til prosjektleder.

 

Hvem er du?

Det kreves utdanning på universitet eller høgskolen innen relevant fagkrets, minimum 3 år. Det er ønskelig med relevant erfaring.

 

Vi ønsker oss en medarbeider som:

 • har evne til kommunikasjon og samarbeid
 • er selvstendig, initiativrik og leveringsdyktig
 • bidrar til et godt og hyggelig arbeidsmiljø

 

Hva tilbyr vi?

Lønn fastsettes etter nærmere avtale i henhold til etatens lønnspolitikk. Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse. Videre kan vi tilby gunstige arbeidstidsordninger, gode pensjons- og forsikringsordninger, samt muligheter for etter- og videreutdanning.

 

Annet

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi ønsker medarbeidere av begge kjønn, fra alle aldersgrupper og fra ulike etniske grupper og nasjonaliteter. Vi arbeider dessuten aktivt for å rekruttere flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Søknad med CV sendes elektronisk. Originale vitnemål og attester samt bekreftede kopier tas med til et eventuelt intervju.

Nærmere opplysninger om stillingen kan du få ved å kontakte prosjektleder Odd Jostein Haugen på telefon 917 44 075

Kontaktpersoner

Odd Jostein Haugen
prosjektleder
Telefonnummer: 917 44 075

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger