Medarbeider - Vannmiljø

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 22. august, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vi søker en initiativrik medarbeider til fast stilling innen vannmiljø ved Miljøseksjonen i Vegdirektoratet. Vi ønsker oss en ny kollega som får ting til å skje, som har påvirkningskraft og som ønsker å bruke denne til å påvirke fremtidens transportsystem.

Du vil bli en del av et sterkt og engasjert fagmiljø. Miljøseksjonen arbeider med grunnlaget for Statens vegvesen sin miljøstrategi, forskning og utvikling (FoU), rådgivning og forvaltning innenfor fagområdene vannmiljø, naturmangfold, klimatilpasning, støy, klima, luftforurensning, estetikk, landskapsarkitektur og kulturmiljø. Vi har bred kontakt med andre aktører både internt og eksternt.

 

Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Bidra til oppfølging av Nasjonal transportplan (NTP), med oppgaver innen bl.a. vannkvalitet, forurensede masser, miljøgifter og mikroplast.
 • Bidra til utvikling av håndbøker og rådgivning innenfor vannkvalitet, miljøgifter og mikroplast.
 • Forskning og faglig utvikling, herunder deltakelse i internasjonale fora.
 • Implementere kunnskap om bl.a. kjemikaliehåndtering og forurensede masser.

 

Kvalifikasjonskrav

Du må ha naturvitenskapelig utdanning på masternivå eller høyere innen relevant fagområde, eksempelvis innen limnologi, hydrologi, biologi, toksikologi, økotoksikologi, naturforvaltning eller lignende. Omfattende og relevant erfaring innenfor de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende formell utdanning.

For å kunne lykkes i stillingen må du ha kunnskap om vannforskriften og vegens påvirkning på naturen under bygging, vedlikehold og drift. Arbeidsoppgavene krever også at du har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Det er en fordel at du har erfaring fra forskningsprosjekter og forvaltning, men dette er ikke et krav. Det er også en fordel om du har kunnskap om klimatilpasning relatert til vannmiljø.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT ( www.nokut.no ). 

Vi legger vekt på

 • evne til å ta initiativ, jobbe selvstendig og strukturert
 • påvirkningsevne og konstruktivt samarbeid
 • evne til analyse og vurdering, faglig ekspertise
 • stor kapasitet og evne til å håndtere uforutsette arbeidsoppgaver

 

Stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og solid fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Medarbeiderne våre forteller om spennende arbeidshverdager med god balanse mellom arbeid og fritid.

Vi tilbyr også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • etatsstudier og gode muligheter for faglig påfyll
 • godt arbeidsmiljø i et flott og lyst kontorbygg med fin beliggenhet ved Alnaelva på Bryn i Oslo, med gode offentlige kommunikasjonsmuligheter
 • Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk. 

  

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om det.

Kontaktpersoner: Avdelingsdirektør Sidsel Kålås, tlf.nr. 951 88 572 eller senioringeniør Kjersti Wike Kronvall, tlf.nr. 917 12 045

Søk stillingen på www.vegvesen.no/jobb innen 21. august 2017 eller gå videre til ”søk nå”.

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger