Medarbeider til Juridisk seksjon (vikariat)

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 11. april, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om oss

Vi søker medarbeider til et vikariat med varighet på ett år, med mulighet for fast tilsetting. Juridisk seksjon i Vegdirektoratet består av 11 medarbeidere og holder til på Brynseng i Oslo. 

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene lagt til seksjonen spenner over et vidt spekter på det offentligrettslige og privatretslige området. Seksjonen håndterer både enkeltsaksbehandling og gir generell juridisk rådgivning. Oppgavene og den juridiske rådgivningen gjelder særlig innenfor områdene:

 • erstatning i og utenfor kontraktsforhold
 • kontrakts- og entrepriserett
 • forvaltningsrett
 • rettslige spørsmål innen offentlige anskaffelser
 • saker på veglovas område
 • klage på ekspropriasjonsvedtak
 • forhåndstiltredelse av grunn ved ekspropriasjon

utarbeidelse av forslag til lovendringer og forskrifter på veglovas område

Seksjonen er dessuten engasjert i undervisning for etatens ansatte på flere av de nevnte områdene. Noe foredragsvirksomhet må derfor påregnes.

I saker som er brakt inn for domstolene forestår seksjonen saksforberedelsen overfor Regjeringsadvokaten. Seksjonen har også ansvaret for å behandle klager som er brakt inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA).

Kvalifikasjoner 

Det kreves juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap med gode eksamensresultater. Vi søker en person med interesse både innenfor det offentligrettslige og privatrettslige området. Relevant arbeidserfaring og/eller masteroppgave innenfor seksjonens arbeidsområder, vil bli tillagt vekt.  

Personlige egenskaper 

Søkere må kunne samarbeide tverrfaglig, være serviceinnstilt og kunne arbeide effektivt og løsningsorientert innenfor korte tidsfrister. Det stilles særlig krav til å kunne arbeide selvstendig. Det vil ellers bli lagt vekt på god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.  

Vi kan tilby

 • spennende arbeidsoppgaver i en etat i stadig utvikling
 • gode utviklingsmuligheter i en stor og landsdekkende organisasjon
 • godt arbeidsmiljø i et flott og lyst kontorbygg med fin beliggenhet ved Alnaelva på Bryn i Oslo med gode offentlige kommunikasjonsmuligheter
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • medlemskap i en av de beste pensjonsordningene i Norge

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om det.

Kontaktpersoner

Kjersti Narheim Haugen
avdelingsdirektør
Telefonnummer: 22 07 34 28

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger