Medarbeider med arbeidsoppgaver innenfor matrikkel og stedsnavn.

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 23. april, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Ved Kartverket Stavanger er det ledig fast stilling med arbeidsoppgaver innenfor matrikkel og stedsnavn. Kartverket Stavanger er fylkeskartkontor for Rogaland. Kontoret har 8 fast ansatte. Kontorets oppgaver omfatter etablering, vedlikehold og forvaltning av geografisk informasjon (grunnkartdata, temadata, plandata), arbeid med matrikkelen (eiendomsinformasjon) og stedsnavn (iht. lov om stadnamn). Kartverket Stavanger har et stort nett av samarbeidsparter, i første rekke kommunene og andre offentlige etater. Kartverket har veilednings- og opplæringsvirksomhet innenfor våre fagområder. Til stillingen søker vi personer med bred faglig kompetanse knyttet først og fremst til eiendomsinformasjon, men også stedsnavn.

 

Kartverket er omfattet av offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Søker må begrunne et eventuelt ønske om fritak. Dersom unntak ikke blir akseptert, vil søker få varsel og mulighet til å trekke søknaden.

Arbeidsoppgaver

 • Oppfølgning av kommunene i forhold til matrikkelarbeid.
 • Gjennomføre kurs og fagdager, samt veilede kommunene innenfor matrikkelfaget.
 • Bistå i arbeidet med gjennomføring av kommune- og regionreform.
 • Veilede og samarbeide med kommunene innenfor navnearbeid
 • Informasjon om navnebruk i Kartverket
 • Registrering og kvalitetsarbeid i Sentralt stedsnavnregister (SSR)
 • Kartverket er i stadig utvikling og nye arbeidsoppgaver kan bli tillagt.
 • Det kan være aktuelt med deltakelse i nasjonale satsninger innenfor begge fagområdene

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning på mastergradsnivå innenfor eiendomsfag/geomatikk eller annet relevant fagområde.
 • Utdanning med lavere grad kan aksepteres i kombinasjon med særlig relevant praksis.
 • Det er ønskelig med kompetanse om matrikkelloven, stedsnavnloven og plan- og bygningsloven.
 • Søkere bør ha god kunnskap om eiendomsfag, eiendomsrett, eiendomsregistrering og offentlig forvaltning.
 • Erfaring fra offentlig forvaltning vil bli vektlagt, men nyutdannede oppfordres også til å søke.
 • Søkere må beherske norsk godt, både muntlig og skriftlig.

Utdanning

 • Eiendomsfag
 • Geomatikk/GIS
 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad
 • Juridiske fag

Egenskaper

 • Søkere må være utadvendte og tillitsskapende og ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Vedkommende bør ha evne til å håndtere ny teknologi og endrede arbeidsoppgaver.
 • Interesse for stedsnavn og navnearbeid.
 • Søker må være resultatorientert.
 • Kunne arbeide selvstendig.
 • Det er nødvendig med god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk.

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • Vi tilbyr spennende og utfordrende oppgaver innenfor fagområder i stor utvikling.
 • Stillingen lønnes som overingeniør kode 1087/senioringeniør kode 1181 etter kvalifikasjoner, med årslønn fra kr. 530 700 til kr. 590 000. For særlig kvalifisert søker kan høyere lønn vurderes.
 • Gunstig pensjonsordning og mulighet for boliglån gjennom Statens Pensjonskasse.
 • Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Derfor oppfordres alle kvalifiserte kandidater med ulik utdannelse, arbeids- og livserfaring til å søke jobb i staten.
 • Kartverket er en IA-virksomhet som blant annet betyr at vi tilrettelegger på arbeidsplassen dersom det er behov for det.
 • Det er et personalpolitisk mål for Kartverket å oppnå en balansert arbeidsstyrke hva gjelder alder, bakgrunn, funksjonsevne og kjønn.

Kontaktpersoner

Steinar Wergeland
Fylkeskartsjef

Hvem er Kartverket?

Kartverket dekker Norges behov for geografisk informasjon og offentlig eiendomsinformasjon, og er tinglysingsmyndighet for hele landet.

Vårt hovedkontor ligger på Hønefoss. Vi har i tillegg tolv kartkontorer, en sjødivisjon i Stavanger, et kundesenter i Ullensvang i Hardanger og et jordobservatorium i Ny-Ålesund på Svalbard. 

Våre kjerneverdier er inkluderende, kompetent, åpen, pålitelig og engasjert.

Les mer om Kartverket og se flere ledige stillinger