Medarbeider med ansvar for teknisk dokumentasjon

Kontrollingeniør vegutbygging

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 13. januar, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

The Norwegian Public Roads Administration is responsible for planning, construction, operation and maintenance of national and country roads, including ferry connections. Additionally, we are responsible for the supervision of road users and vehicle inspection. Traffic safety and environmental issues are important target areas.  The organization comprises a Road Directorate and five regions.

Om stillingen

Ved vegseksjonen Møre og Romsdal er det nå ledig en stilling som kontrollingeniør for vegutbygging. Vegseksjonen Møre og Romsdal har ansvar for utbygging, drift og vedlikehold av om lag 3600 km riks- og fylkesveger i fylket.

Seksjonen har til sammen 48 medarbeidere, fordelt på kontorer i Molde, Åndalsnes og Ålesund. Seksjonen er prosjektorganisert med prosjektledere for både utbygging og drift/vedlikehold, og tilbyr et sterkt fagmiljø og spennende arbeidsoppgaver i et trivelig og inkluderende arbeidsmiljø.

Arbeidsoppgaver

Som kontrollingeniør skal du bistå byggeleder med å følge opp vegutbygging på fylkes- og riksveg. Det vil i hovedsak innebære at du skal:

 • kontrollere utført arbeid gjort av entreprenørene
 • bistå i utarbeiding av SHA-planer, kontrollplaner og konkurransegrunnlag
 • delta i byggemøter
 • hjelpe til i oppfølgingen av HMS på prosjektene

Kvalifikasjonskrav

 • Vi krever at du har treårig ingeniørutdanning fra universitet eller høgskole. Det er en fordel at du har tatt veg- eller anleggsfag.
 • Vi ønsker at du har relevant veg-/ anleggserfaring, men nyutdannede ingeniører oppfordres til å søke.
 • Vi vektlegger personlig egnethet spesielt. Du er resultatorientert, arbeider strukturert og kommuniserer godt.  Du trives både med å jobbe selvstendig og som del av et team.
 • Du er dyktig med dataverktøy. 
 • Fordi du må ferdes til og fra våre prosjekt med bil, er det nødvendig med førerkort klasse B.
 • Dersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • etatsskoler og god muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Ta kontakt med seksjonsleder NN på

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger