Medarbeider Lokal IT

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 10. desember, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Divisjon IT har et helhetlig ansvar for at all utvikling og digitalisering i Vegvesenet gjøres framtidsrettet, smidig og sikkert på tvers av etatens fagområder. Divisjonen ivaretar utvikling av etatens digitale kanaler og tjenester, er en partner for fagsiden og en pådriver for innovasjon og utvikling av nye, brukervennlige løsninger. Vi støtter fagsiden fra idé til realisering, med smidige prosjekter og leveranser. Divisjonen har fem avdelinger: styring, utvikling, produkter og tjenester, infrastruktur og drift og brukernær IT. Divisjonen har 315 medarbeidere over hele landet, med hovedkontor i Drammen. 

Lokal IT sørøst er en av seksjonene på Brukernær IT.

Vi har nå ledig et engasjement på seks måneder. Oppstart 1.1.2021. Kontorsted Kristiansand.

Arbeidsoppgaver og ansvar

  • Hjelpe brukeren med andrelinjesupport der brukeren sitter på ulike lokasjoner i hovedsak innenfor Agder fylke.
  • Sørge for at PC-parken er oppdatert.
  • Være rådgiver på IT-tekniske spørsmål ved nybygg/ombygging.
  • Drifte infrastruktur som servere, nettverk, skrivere mv på ca. 6 Vegvesenlokasjoner med utgangspunkt fra Kristiansand.

Kvalifikasjoner

IT-utdanning fra universitet eller høgskole (min. 3 år) eller annen relevant utdanning som er nødvendig for å dekke stillingen. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av papirene dine og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no). For kandidater med sterk og allsidig forståelse for de aktuelle fagområdene, og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kravet til utdanning fravikes.

Det er nødvendig med førerkort klasse B. Du vil reise en del, i hovedsak innenfor Agder fylke.

Vi ser etter en dyktig og effektiv kommunikator. Det er viktig for oss at du er tillitsskapende og god på samarbeid. Du må være selvstendig, jobbe for det meste alene med dine arbeidsoppgaver og ha evne å få ting gjort. Vi liker at medarbeiderne våre tar initiativ og ser etter stadig forbedring og utvikling, både når det gjelder oppgavene som skal løses og arbeidsmiljøet.

Siden dette i utgangspunktet er et kortvarig engasjement, er det en stor fordel med erfaring fra lignende arbeidsoppgaver og kjennskap til Statens vegvesens IT-systemer og IT-utstyr.  

Vi tilbyr

  • spennende arbeidsoppgaver
  • fleksitid og gode ordninger for avspasering
  • pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
  • godt arbeidsmiljø i et godt kontorbygg med beliggenhet på Rige rett utenfor Kristiansand.

Lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Ta kontakt med seksjonssjef Kristian Dahl, tlf. 959 49 456.

Kontaktpersoner

Kristian Dahl
Seksjonssjef
Mobil: 959 49 456

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens vil lede an i utviklingen av et effektivt, sikkert og helhetlig transportsystem tilpasset morgendagens behov og teknologi. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på vei og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet smarte, trygge og miljøriktige transportvalg.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks nyetablerte divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger