Medarbeider kontoradministrative tjenester

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 29. april, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Vi ønsker en medarbeider i 100 % stilling ved vårt servicetorg i Bergen.

Du er som medarbeider for vårt servicetorg i Bergen etatens ansikt utad, og har utstrakt kontakt med ansatte i etaten samt besøkende leverandører og samarbeidspartnere.

Du skal bidra til en attraktiv arbeidsplass preget av kompetanse, og med deg på laget skal Kontoradministrasjon levere effektive og profesjonelle administrative tjenester, samt gi gode brukeropplevelser.

Du skal bidra til en attraktiv arbeidsplass preget av kompetanse, og med deg på laget skal Kontoradministrasjon levere effektive og profesjonelle administrative tjenester, samt gi gode brukeropplevelser.

Dere vil være tre medarbeidere lokalisert i Bergen og du skal sammen med dine kollegaer her utgjøre et velfungerende og leveringsdyktig team.

Arbeidsoppgaver
 • Kontoradministrative tjenester, som ivaretakelse av besøkende til lokasjonen, innkjøp og bestillinger, tilsyn av fellesarealer og møterom inkl. teknisk utstyr, besvare henvendelser i det interne brukerstøttesystemet, følge opp inngåtte avtaler og fakturabehandling.
 • Enheten leter fortløpende etter områder som kan digitaliseres, forenkles og effektiviseres. Våre nye kollegaer må dermed være i stand til å tenke nytt og ellers ha gode forutsetninger for å bidra i utviklingen av eget fagområde, samt jobbe med og være med i utviklingen av nye digitale løsninger.
 • Du får ansvaret for å følge opp våre leveranser i Bergen. I tillegg vil du få ansvaret for å følge opp andre lokasjoner der vår enhet ikke har lokal tilstedeværelse.

Det må påregnes noe reisevirksomhet.

Kvalifikasjonskrav
 • Minimum 3-årig utdannelse fra høyskole/universitet innenfor relevant fagområde. Omfattende og relevant erfaring innen de aktuelle fagområdene kan kompensere for formell utdanning.
 • Førerkort klasse B.

Dersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)

Det vil også bli lagt vekt på:

 • Evne til å ta initiativ, jobbe selvstendig, strukturert og til å arbeide i team.
 • Å være blid, tydelig, proaktiv og løsningsorientert.
 • Å kunne bidra til utvikling, oppdatering og kvalitetssikring.
 • Gode samarbeidsevner og veiledningskompetanse for å bidra til et velfungerende team.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne både i engelsk og norsk.
 • God økonomisk forståelse og kjennskap til innkjøpsregelverk. Da fortrinnsvis offentlige anskaffelser.
 • Initiativ og evne til å bidra med forenkling og utvikling/bruk av digitale verktøy.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • interne studier og gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Ta kontakt med kontorsjef Jan Tofte telefon 90108897.

Vi ber om at du registrerer din utdanning og yrkeserfaring i Jobbnorge. Vi ber også om at du vedlegger relevante vitnemål og attester.

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens vil lede an i utviklingen av et effektivt, sikkert og helhetlig transportsystem tilpasset morgendagens behov og teknologi. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på vei og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet smarte, trygge og miljøriktige transportvalg.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks nyetablerte divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger