Medarbeider internrevisjon

Vi søker medarbeider til internrevisjonsstaben

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 29. juli, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Internrevisjonen i Statens vegvesen søker etter deg som er interessert i omgivelsene dine! Deg som er «nysgjerrig» og som liker å jobbe systematisk og etterrettelig for å finne svaret på det vi lurer på. Noen ganger må vi grave, både dypt og lenge!

Internrevisjonen bidrar til at etaten får hensiktsmessige verktøy som lar medarbeidere i Statens vegvesen gjennomføre jobben sin effektivt og sikkert. Vi bidrar til at etaten oppnår målsettingene sine, ved å benytte en systematisk og strukturert metode for å evaluere og forbedre effektiviteten og hensiktsmessigheten av prosessene vi har for risikostyring, kontroll og virksomhetsstyring (governance).

 

Internrevisjonsstaben står overfor mange spennende oppdrag og ønsker å styrke staben med en dyktig medarbeider. Kontorstedet er på Brynseng i Oslo. Du må regne med noe reising.

Internrevisjonsstaben har oppdrag i hele etaten og gjør revisjoner innenfor alle fagområdene i Statens vegvesen. Vi benytter en anerkjent metode på alle oppdrag, for å sikre at vi løser oppdragene våre objektivt og profesjonelt.

Oppgavene består i stor grad av å:

- Gjennomføre revisjoner ihht. anerkjente internasjonale revisjonsstandarder (IIA). Planlegge, gjennomføre, rapportere og følge opp den enkelte revisjon.

- Gjennomføre risikovurderinger, analyser, utredninger og vurderinger i enkeltsaker.

- Delta i stabens årsplans- og rapporteringsarbeid.

Gjennomføringen består av ulike aktiviteter; møter, intervjuer, data- og dokumentanalyser. For hver revisjon må vi sette oss inn i fagområdet og rapportere resultatene. Medarbeiderne på staben arbeider både i team og på egenhånd.

- Høyere utdannelse fra universitet eller høgskole (min. 3 år), fortrinnsvis innen økonomi, revisjon, rettsvitenskap eller IKT. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no). Omfattende og relevant erfaring innenfor de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende formell utdanning.

- Tilleggsutdanning som diplomert internrevisor, CIA eller CISA er en fordel og vil bli vektlagt.

- 2-6 års erfaring fra tilsvarende arbeid eller en internrevisjonsfunksjon er en fordel.

 

Vi søker etter deg som evner å sette deg inn i nye fagområder på egenhånd. Du må kunne jobbe strukturert og metodisk med analyser og vurderinger. Det er viktig for oss at du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk. Du må like både å jobbe selvstendig og i team. Vi leter etter deg som har gode samarbeidsegenskaper og er fleksibel, samtidig som du har høy gjennomføringsevne.

Det aller viktigste for å lykkes i jobben hos oss, er at du er pålitelig, har høy integritet og evnen til å skape tillit.

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr:

- spennende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter

- godt arbeidsmiljø i fine lokaler med flott beliggenhet ved Alnaelva på Bryn i Oslo, med gode offentlige kommunikasjonsmuligheter

- fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

- medlemskap i Statens pensjonskasse

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk.

Kontakt avd.dir. Kari Høiby, tlf. 952 11 151.

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

 

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger