Medarbeider innen SRO/ITS og automasjon

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 15. november, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Vi søker en dyktig fagperson på laget ved vår operative beredskapsenhet. Stillingen innebærer å bli en del av teamet på Vegtrafikksentralen, med kompetanse innen styring-regulering-overvåking (SRO) /intelligent transportsystem (ITS) og automasjon. Vegtrafikksentralen styrer og overvåker et stort antall objekter på og langs veg. Geografisk ansvarsområde er Buskerud, Vestfold, Telemark og Agder fylkene. Stillingen er stort sett dagtidsjobb, men noe ettermiddag/nattarbeid må påberegnes. Arbeidssted er Porsgrunn.

Arbeidsoppgaver tillagt stillingen:

De viktigste oppgavene tillagt stillingen er å bli en del av teamet som jobber med SRO/Automasjon på Vegtrafikksentralen. Region sør benytter WinCC OA til styring, regulering- og overvåking av vegnettet. MileStone er valgt som løsning for videoovervåking. Du må kunne sertifiseres innen disse løsningene.

Videre må du:

 • Delta og bidra aktivt i nasjonale og regionale fora for samordning og standardisering innen fagområdet SRO/ITS og automasjon.
 • Jobbe aktivt med SCADA system (Supervisory Control And Data Acquisition ) og videosystem, og være et bindeledd fra prosjekt til sluttbruker gjennom deltagelse i ulike fora knyttet til SRO/Automasjon.
 • Bidra med faglige innspill til at Vegtrafikksentralen kan utvikle seg i en robust og sikker måte med tanke på tekniske utfordringer framover.
 • Være en aktiv bidragsyter til at Statens vegvesen kan fremstå som faglig samlet i arbeidet innen automasjonsområdet i møtet med konsulenter og leverandører.
 • Kunne delta i testing av teknisk utstyr i regionen.
 • Kunne løse utfordringer knyttet til SCADA system, håndtere feilsøkingsverktøy og tolke feilsituasjoner på SRO/ITS system.
 • Kunne drifte og vedlikeholde intern IKT maskin park på Vegtrafikksentralen.

Kvalifikasjonskrav:

 • Utdanning fra universitet eller høgskole, minimum 3 år med relevante linje – og fagkombinasjoner, for eksempel innen IKT/ITS/Automasjon eller lignende.
 • Omfattende og relevant erfaring innenfor de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende utdanning.
 • Det er ønskelig med relevant praksis fra tilsvarende oppgaver innen fagområdet og god kunnskap om styresystemer, instrumentering, datanettverk og fiberoptisk kommunikasjon
 • God datateknisk forståelse.
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne.
 • Engelsk språk må beherskes slik at man kan forstå tekniske beskrivelser.
 • Må oppfylle krav til sikkerhetsklarering, nivå «begrenset».
 • Relevant arbeidserfaring vil bli vektlagt.
 • Arbeidet krever at du har god hørsel, godt syn (herunder fargesyn)
 • Førerkort kl. B.

Du må ha forståelse og kompetanse for styrings- og overvåkingssystemer, automasjon, nettverk og generell IKT. Det er også en fordel at du har interesse for ITS. Du må kunne jobbe selvstendig og i større team, samt kunne sette deg inn i oppgaver knyttet til tekniske utfordringer ved Vegtrafikksentralen.

Hos oss blir du en del av

Et engasjert og profesjonelt fagmiljø som deler kunnskap og arbeider tett sammen med kollegaer med utfordrende og varierte arbeidsoppgaver. Medarbeidere sier de opplever en spennende arbeidshverdag, og stillingen gir god balanse mellom arbeid og fritid.

Vi kan tilby:

 • Introduksjonsprogram og veilederordning
 • Etatsskoler og gode muligheter for faglig påfyll og personlig utvikling.
 • Gunstig pensjonsordning med 2% innskudd og mulighet for lån i Statens pensjonskasse.

Lønn i henhold til etatens lønnspolitikk.

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke jobb hos oss. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Kontaktpersoner

Jan Ove Grave
Seksjonsleder
Telefonnummer: (47) 91 15 71 72

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger