Me treng flinke folk på Stord

Stillingsbeskrivelse

Multiconsult på Stord er eit miljø med fokus på utvikling av høg fagleg kompetanse. Me er tilknytta region Vest, som også har kontorer i Bergen og på Voss

Har du bakgrunn som ingeniør eller sivilingeniør innan eitt av følgende fagområder, ønskjer me at du sender oss ein kortfatta søknad, samt cv og vitnemål:

 • VVS/HVAC
 • Konstruksjonsteknikk
 • Akva
 • VA
 • Arealplanleggjing
 • Samferdsel
 • Elektro
 • Prosjektstyring

Stillinga er ein spanande mulegheit for deg som vil vera med å skapa din eigen arbeidsplass i eit lokalt miljø, med støtte frå eit landsdekkande fagmiljø. Som rådgjevar hos oss har du store mulegheiter til å påverka din eigen kvardag.

 

Arbeidsoppgåver

 •  Arbeidsoppgåvene dine vil spenna frå rådgjeving og prosjektering til oppdragsleiing og kundeoppfølging.

 

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning frå høgskule/universitet innen ett av de nevnte fagområdene, minimum utdanning på bachelornivå
 • Vi søkjer både etter medarbeidere med erfaring, og deg som er nyutdanna.

 

Personlege egenskapar

 • Me ønskjer medarbeidarar som tek ansvar og som trives med å arbeida med kundar i ein utfordrande kvardag
 • Kreativ og fagleg engasjert
 • Sjølvstendig og initiativrik, samt evne til å jobbe tverrfagleg
 • Resultat- og løysingsorientert
 • Må trivast med tekniske utfordringar
 • Ansvarsbevisst og fokusert på gode leveransar
 • Gode skriftlege og munnlege framstillingsevner på norsk/nordiske språk

 

Vi tilbyr

 • Ei ekspansiv bedrift kjenneteikna av eit sterkt merkenavn
 • Eit svært godt arbeidsmiljø prega av kompetente og engasjerte medarbeidarar
 • Ei spennande stilling med varierte arbeidsoppgåver og gode utviklingsmulegheiter
 • Moderne lokaler sentralt på Leirvik
 • Fem veker ferie, samt fri i romjulen og i påsken
 • Ein rekke personalgoder; firmaturer, firmahytter og idrettslag
 • Ein arbeidsgjever som er opptekne av en sunn balanse mellom jobb og fritid

 

For ytterlegare informasjon, vennleg ta kontakt med aktuell seksjonsleiar:

 • Konstruksjonsteknikk, Elektro, prosjektstyring og VVS/HVAC: Steinar Kjerpeseth på tlf. 99 24 37 90 eller e-post steik@multiconsult.no
 • Akva: Tom Rydland på tlf. 90 84 68 41 eller e-post tomr@multiconsult.no
 • Arealplanleggjing, Samferdsel: Svein Andersland på tlf. 91 39 95 24 eller e-post: svea@multiconsult.no

Hvem er Multiconsult?

Multiconsult er et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt innen prosjektering og rådgivning. Gjennom et 30-talls kontorer i Norge og internasjonalt benytter vi 100 års erfaring til å skape ny historie. For oss handler muliggjøring om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetning blant våre mer enn 2300 medarbeidere.

Multiconsult opererer innenfor sju forretningsområder: Bygg & Eiendom, Industri, Olje & Gass, Samferdsel, Fornybar Energi, Vann & Miljø og By & Samfunn.

Les mer om Multiconsult og se flere stillinger