Materielldataforvalter

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Er du dyktig innen materielldataforvaltning og forstår at det er menneskene som skaper resultatene? 

Vi søker deg som ønsker å jobbe strukturert og nøyaktig med å tilrettelegge informasjon for styring av maritimt materiell i SAP. 

Forsvarssektoren har tatt i bruk SAP som forvaltningssystem og Forsvarsmateriell Maritime kapasiteter vil de kommende årene ta i bruk systemet for alt maritimt materiell. Du vil inngå i en ressursgruppe for materielldata og vil bli gitt nødvendig opplæring i Forsvarssektorens ERP-systemer.

Arbeidsoppgaver

 • Støtte fag-, system-, og prosjektavdelingene gjennom råd og veiledning ved kravstilling, etablering og vedlikehold av materielldata
 • Påse at prosedyrer og prosesser knyttet til utarbeidelse og håndtering av materielldata følges, samt bidra til at disse forbedres og videreutvikles
 • Analysere datakvalitet og styre forbedring av informasjon når det er nødvendig i samarbeid med aktuelt fagmiljø
 • Støtte ved opplæring av personell innenfor området materielldata
 • Koordinere gjennomføring av endringer på tegninger
 • Bidra til at driftsstyringssystemene IFS og SAP til enhver tid har informasjonskvalitet som kreves for sikker og effektiv forvaltning av maritimt materiell
 • Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk.

Kvalifikasjoner

 • Fullført og bestått bachelorgrad
 • Erfaring med etablering av materielldata i ERP-systemer
 • Annen fullført utdanning og lang relevant erfaring kan etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning
 • Gode muntlige og skriftlige kunnskaper i norsk og engelsk
 • Søkere må kunne sikkerhetsklareres for nivå Hemmelig og NATO Secret

Ønskelig

 • Erfaring med redigering av tegninger i AutoCAD eller MicroStation
 • Erfaring fra etablering av komplekst teknisk materiell i SAP
 • Kompetanse innen vedlikeholdsstyring gjennom arbeidserfaring eller utdanning

Personlige egenskaper

 • Evne til å arbeide så vel selvstendig som i team. Stillingen inngår i en gruppe av ressurser med supplerende og overlappende kompetanse som arbeider fleksibelt
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Strukturert og analytisk
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske regler og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier integritet, respekt og ansvar.

Vi tilbyr

 • En krevende og stimulerende arbeidshverdag i et spennende fagmiljø
 • Varierte arbeidsdager og mulighet til å bidra i utviklingen av Forsvarsmateriell
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gratis parkering, mulighet for lading av el-bil
 • På Haakonsvern orlogsstasjon har du tilgang til et av de største idrettsanleggene i en norsk militærleir med blant annet svømmehall og styrkerom

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som førstekonsulent kode 1408, lønnsspenn kroner 456.900,- til 505.800,- brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.frode

Kontaktpersoner

Frode Skar
Seksjonssjef Driftsstyring masterdata
Telefonnummer: (+47) 5550 2779

Hvem er Forsvarsmateriell?

Forsvarsmateriell er en etat under Forsvarsdepartementet. Vårt oppdrag er å anskaffe og forvalte sikkert materiell til Forsvaret på en effektiv måte. Vi skal etablere og følge opp internasjonalt materiellsamarbeid og bistå Forsvarsdepartementet med markedsstøtte til norsk forsvarsindustri. Innkjøpene av F-35 kampfly og nye ubåter er blant de største investeringene i forsvarssektoren i Norge. Dette er krevende anskaffelser hvor forståelse for teknologi og kvalitet er avgjørende. Forsvarsmateriell er en av Norges største etater innen anskaffelser. Vi arbeider kontinuerlig med flere hundre prosjekter og tre ganger så mange kontrakter.